การตัดชั้นข้อมูล vector จำนวนมากแบบอัตโนมัติ

ไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้อยังไงให้ถูกต้องกับความหมายของคำสั่ง split เอาเป็นว่ามันคือการตัด ตั้งชื่อ และบันทึกข้อมูลชั้นข้อมูลที่เราต้องการตัดให้แบบอัตโนมัติ สมมุติว่า ผมมีชั้นข้อมูล landuse ทั้งประเทศ และต้องการตัดข้อมูลทีละตำบลประมาณ 7,600 ตำบล ซึ่งถ้าผมเลือกและตัดทีละตำบลคงไม่เสร็จง่ายๆ และเป็นงานที่น่าเบื่อ ก็มาใช้คำสั่ง split ครับ ข้อมูลที่ตัดจะถูกตั้งชื่อตามฟิลด์ที่เลือกpicture0

ยกตัวอย่าง

1. ชั้นข้อมูล landuse และชั้นข้อมูลตำบลที่จะเป็นตัวตัด

picture1

2. คำสั่ง split (กำหนดค่า —> กด OK และก็นั่งรออย่างเดียว)

picture113. ผลลัพธ์ที่ได้จากการตัด

picture2

4. ไฟล์ผลลัพธ์ บันทึกตามรายชื่อในฟิลด์ที่เลือกไว้ในข้อ 2

picture4

สะดวกสบายดีแท้

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN