การทำ 3D City Model

ในปัจจุบัน วิธีการในการทำ 3D City Model หลังๆ จะมี 3 วิธีหลักๆ คือ

1. การขึ้นรูปอาคารด้วย Sketch up แล้วใช้รูปถ่ายของตัวอาคารมาแปะเป็น texture

ข้อเสียของมันคือ เสียเวลามาก เพราะต้องนั่งขึ้นรูปอาคารทุกอาคาร

2. ใช้ภาพแบบ multilook คือถ่ายภาพวัตถุเดียวกัน แต่หลายๆ มุม แล้วนำมาประมวลผลด้วย Software

ข้อเสียของมันก็คือ ความผิดพลาดของวัตถุมีสูง เช่น สะพานแขวนอาจจะบิดๆ เบี้ยวๆ ได้

3. ใช้ข้อมูล Lidar และภาพถ่ายบริเวณเดียวกัน มาทำ Color Mapping แต่ข้อมูล lidar จะต้องมีความหนาแน่นของจุดภาพต่อ ตร. ม. ค่อนข้างมาก จึงจะทำให้ภาพออกมาสวย

ข้อเสียของมันก็คือ งบประมาณที่ต้องใช้ค่อนข้างมาก

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN