เก็บตก 1 – ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data – Accuracy Requirments for Aerial Triangulation

รู้หรือไม่ Accuracy ของจุด GCP ที่จะนำมาใช้ทำ Aerial Triangulation เท่าไหร่ ?

และ Accuracy ของ Block AT ที่จะมาผลิตข้อมูลภาพ เท่าไหร่ ?

 

Accuracy ของจุด GCP ที่นำมาใช้ทำ AT คำนวณจาก

RMSEx หรือ RMSEy = 1/4 RMSEx(map) หรือ RMSEy(map)

 

Accuracy ของ block AT ที่นำมาผลิตภาพ คำนวณจาก

RMSEx(at) หรือ RMSEy(at) = 1/2 RMSEx(map) หรือ RMSEy(map)

 

ตัวอย่างถ้าต้องการภาพที่มีความถูกต้อง 50 cm.

block AT ที่คำนวณได้ต้องดีกว่า 25 cm.

และ GCP ที่นำมาใช้งานต้องมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งที่ดีกว่า 12.5 cm.

2016-03-14_15-11-03

 

ดังนั้นเราจะใช้ข้อมูลพิกัดที่ได้จากเครื่อง GNSS แบบ handheld มาปรับแก้ความถูกต้องของภาพที่ได้จากข้อมูลภาพจากภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียด 30 Cm. ไม่ได้นะครับ

ที่มา : geo2ass.wordpress.com

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN