การยกเลิกระบบพิกัดในข้อมูลภาพถ่ายฯ

บางทีข้อมูลภาพถ่ายฯ ที่ได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายจาก UAV มีการกำหนดระบบพิกัดให้กับภาพผิดมาตั้งแต่แรกๆ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายฯ เป็น UTM Zone 48 แต่กำหนดค่าให้เป็น UTM Zone 47 แม้ว่าจะพยายาม Reproject ยังไงข้อมูลก็ผิดอยู่ดี เลยต้องทำการลบหรือ Clear ระบบพิกัดเดิมก่อนแล้วค่อย Define ค่าให้กับข้อมูลภาพใหม่

ทำในโปรแกรม ArcCatalog ใน ArcMap นั่นแหละ

1. ข้อมูลภาพมีระบบพิกัดอยู่แล้ว แต่ผิด

2016-03-18_15-49-29

 

2. ไปที่ Catalog และเลือกไปที่ชื่อไฟล์ภาพ

161_2

3. คลิกขวา Properties และเลือก Edit

161_3

4. เลือก Clear และ OK ระบบพิกัดจะหายไป

161_4

161_5

5. เมื่อนำมาเปิดใน ArcMap โปรแกรมก็จะบอกว่าข้อมูลถ่ายภาพฯ ไม่มีระบบพิกัด ต้องทำการ Define Project ใหม่

161_6

* สำหรับการกำหนดระบบพิกัดให้กับข้อมูลภาพถ่ายฯ สามารถทำได้ 2 ที่ คือ

1. ที่ ArcCatalog ใน ArcMap ตามข้อ 1 – 3 ด้านบน

2. ใช้ฟังก์ชั่น Define Projection ใน ArcMap

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN