ข้อสังเกตการเปิดไฟล์ Excel ใน ArcMap

มีน้องที่ทำงานถามถึงวิธีการเปิดไฟล์ Excel ที่เก็บค่าพิกัดของจุดซึ่งเป็น Latitude และ Longitude เข้ามาในArcMap ก็เลยแนะนำให้กำหนดค่า Latitude และ Longitude ให้เป็นแบบ Number และบันทึกไฟล์ Excel เป็น *.xls แล้วจึงนำมาเปิดใน ArcMap เหมือนการเปิดชั้นข้อมูล Shapefile ตามปกติ

การนำไฟล์ Excel เข้ามาเปิดใน ArcMap จะมีอยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การเลือกเปิดไฟล์ Excel ที่ส่วน Add Data ซึ่งก็จะได้ตารางข้อมูลมาปรากฎใน Table of Content

169_0

2. การเลือก Display XY Data เพื่อกำหนดชื่อคอลัมน์ของตารางให้เป็นค่า X, Y, Z, และ ระบบพิกัด ตามต้องการ ซึ่งก็จะได้จุดเหตุการณ์แสดงขึ้นมาในส่วนของ Data View

169_01

3. การ Export จุดเหตุการณ์ให้กลายเป็น Shapefile เพื่อให้นำไปใช้งานต่อไป

169_021

หลังจากที่แนะนำไปแล้ว น้องก็ไม่ทดลองทำที่เครื่องของตัวเอง โดยมีไฟล์ Excel ตั้งต้น ดังนี้

169_1

ปรากฎว่าพอ Add Data เข้ามาแล้วกลายเป็นตารางที่มีค่าขาดหายไป 3 คอลัมน์

169_2

ซึ่งก็ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่มีความถูกต้อง

169_3

ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร เพราะไม่เคยเจอมาก่อน ก็เลยนำไฟล์ Excel ของน้องมาทดลองทำที่เครื่องของผมเอง และก็ลอง ดังนี้

169_4

ซึ่งก็ปรากฎว่า Add Data เข้ามาได้ตารางที่มีข้อมูลครบและถูกต้อง

169_5

สุดท้ายก็ Export Data ให้กลายเป็น Shapefile ได้สำเร็จ

แต่ก็ได้เฉพาะเครื่องของผมเอง ในขณะที่น้องคนนั้นลองเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตามที่ผมทำแล้ว แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ตารางมีค่าขาดหายไป 3 คอลัมน์ เหมือนเดิม เลยคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาที่โปรแกรม Excel ในเครื่องหรือเปล่า

169_6

ไว้โอกาสหน้า ถ้าหาคำตอบได้แล้วจะมานำเสนออีกทีครับ

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN