การทำ pan-sharpened จากโปรแกรม HighView

การหลอมรวมภาพ การเน้นความคมชัด การทำ Image Fusion หรือ การทำ Pan-Sharpened เป็นหลายคำที่มีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันของ วิธีการทำภาพแบบหนึ่ง ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันแบบไหน ซึ่งวิธีการนี้เป็นการนำภาพสี ที่มีรายละเอียดภาพต่ำ มารวมกับ ภาพขาวดำ ที่มีรายละเอียดภาพสูง ให้ได้ผลลัพธ์เป็น ภาพสี ที่มีรายละเอียดภาพสูง

173_01

หลายโปรแกรมด้าน Remote Sensing สามารถทำ Pan-Sharpened ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Commercial และ Open Source เช่น ERDAS, ENVI, PCI, SAGA, Opticks, GRASS เป็นต้น มีอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะมาแนะนำเป็นแบบ Commercial ซึ่งราคาก็พอสมควรครับ

173_0

แต่ให้คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ดีเลยทีเดียว ทั้งความคมชัด สีของภาพ และทำงานเป็นชุดคำสั่งได้ นั่นคือโปรแกรมHighView จาก GEOSAGE ใช้งานง่าย มีทั้งแบบ GUI และ DOS ตามสโลแกน Advanced image fusion and pan-sharpening software for high-resolution imagery มีโปรแกรมแบบ Trial ให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้งาน แต่ต้องลงทะเบียนนิดหน่อยครับ

ทดลองใช้งานกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-3

1. ข้อมูลนำเข้า

ภาพสี (MS) ที่มีรายละเอียดภาพต่ำ (2.00 เมตร) ขยายภาพที่ 1:2,000

173_2

ภาพขาวดำ (Pan) ที่มีรายละเอียดภาพสูง (0.50 เมตร) ขยายภาพที่ 1:2,000

173_1

2. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรม และเลือก Preferences เพื่อยกเลิกการใช้งาน Large RAM usage in pan-sharepening analysis  เพราะเคยลองเลือกแล้ว ซึ่งจะทำให้โปรแกรมประมวลผลได้นานขึ้น เลยไม่เลือกดีกว่า ทำงานได้เร็วดี (ไม่รู้ทำไม)

173_51

3. เลือกชื่อดาวเทียม ในที่นี้เลือก QuickBird เพราะไม่มี WorldView-3 แต่เป็นดาวเทียมจากค่ายเดียวกัน

173_6

4. เลือก Input ภาพขาวดำ และ ภาพสี พร้อมที่เก็บไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้

173_7

5. รอประมวลผล จนเสร็จเรียบร้อย

173_8

6. ผลลัพธ์ที่ได้

173_9

*** ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ โปรแกรมจะแบ่งแแยกไฟล์ออกเป็นแต่ละช่วงคลื่น (Band) ซึ่งสามารถเลือกBand Combination เพื่อรวมให้เป็นไฟล์เดียวกันได้

173_10

173_11

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN