แนะนำ App IOS – Coordinates

วันนี้มี app มานำเสนอ ถ้าใครเป็นนักภูมิศาสตร์ที่ต้องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับค่าพิกัด บางครั้งมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ต้องแปลงค่าเป็น UTM

หรือค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นแบบ องศา ลิปดา ฟิลิบดา ต้องการแปลง เป็น Decimal degree หรือบางทีอาจจะได้รับค่าพิกัดทางทหาร MGRS มา รับรองว่าปวดหัวแน่นอน

ในการแปลงกลับไปกลับมา แต่ผมไปเจอ app นึงใน IOS ซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกมากๆ เลย app นั้นชื่อ Coordinates

img_0776 img_0778 img_0777
img_0779 img_0780

โดยเราสามารถเลื่อนหน้าจอไปยังตำแหน่งที่เราอยู่ ซึ่ง app จะบอกค่าพิกัด ณ ตำแหน่งนั้น สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเป็น ภาพดาวเทียมได้

เปลี่ยนระบบพิกัดได้หลากหลายรูปแบบ หรือ เราสามารถป้อนข้อมูลค่าพิกัด เข้าไปได้ สะดวกสบายจริงๆ เอาไปทดลองใช้ดูนะครับ

ที่มา : geo2ass.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN