ดาวเทียม DEIMOS-2 ตอนที่ 1/2

ดาวเทียม DEIMOS-2 เป็นดาวเทียมของประเทศสเปน ปล่อยขึ้นสู่วงโคจร วันที่ 19 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดภาพ (Spatial Resolution) 75 เซนติเมตร (ภาพ Pan-Sharpened Level 1 C) มีรอบวงโคจรถ่ายภาพซ้ำพื้นที่เดิม (Revisit Time) ทุก 2 วัน (±45 degrees off nadir) และพื้นที่ในการถ่ายภาพ (Swath Width)มากกว่า 12 กิโลเมตร

174_4

ข้อมูลภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนภาพขาวดำ รายละเอียดภาพ 1 เมตร และภาพสี รายละเอียดภาพ 4 เมตร จำนวน 4 ช่วงคลื่น เหมือนกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงทั่วๆ ไป คือ Blue, Green, Red และ NIR

174_1

174_2

ที่มา : http://www.deimos-imaging.com/

แต่การจัดเรียงลำดับของช่วงคลื่นจะแตกต่างออกไปจากดาวเทียมรายละเอียดสูงดวงอื่น นั่นคือ Blue, Green, Red และ NIR เท่ากับ 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ดังนั้นการผสมสีธรรมชาติ จะเป็น BGR : 432 หรือ RGB : 234ซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งกับการแจ้งข้อมูลในเว็บไซต์ว่า การผสมสีธรรมชาติ จะเป็น BGR : 321

174_0

ที่มา : http://www.deimos-imaging.com/

ภาพสีผสมธรรมชาติ BGR : 432

174_5

174_6

ภาพสีผสมเท็จ BGR : 321

174_7

174_8

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม DEIMOS-2 ที่ได้รับจากการสั่งซื้อที่บริษัท จะอยู่ในรูปแบบ *.RAR ซึ่งหลังจากที่แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยก็จะได้โฟลเดอร์ของภาพ ที่ภายในจะประกอบไปด้วยข้อมูลในส่วนต่างๆ โดยจะมีความแตกต่างกันของชุดข้อมูลที่สั่งเป็นแบบ Level 1B และ Level 1C

Level 1B

174_9

174_10

Level 1C

174_12

174_11

ในตอนที่ 2 จะทำการเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงตำแหน่งแบบง่ายๆ โดยการนำภาพ Level 1B ที่ทำการจัดทำภาพออร์โทเอง กับ Level 1C ที่เป็นภาพออร์โทมาจากบริษัท ว่่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ

 ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN