การประทุของภูเขาไฟ Sourabaya อีกครั้ง จากการสำรวจโดยดาวเทียมของ NASA

การประทุของภูเขาไฟ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณการเตือนให้มนุษย์ได้ทราบถึงมีการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ ของบริเวณพื้นผิวโลก โดยที่ธรรมชาติเป็นผู้แสดงบทบาทให้มนุษย์ได้รับรู้  เปรียบเสมือนเป็นการเตือนอย่างมีนัยสำคัญให้มนุษย์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น และซึ่งผลที่จะตามมานั้นอาจจะมีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ในอนาคต

หากเกิดการประทุของภูเขาไฟในบริเวณพื้นที่ที่มีความห่างไกล  ซึ่งบริเวณไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์อาศัยอยู่ เช่นบริเวณทางใต้ของมหาสมุทรแอตแอนติก นับว่ายากที่จะมีการรายงานหรือแจ้งเตือนให้ทราบอย่างทันถ่วงที่  เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ของมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิต จึงยากที่จะมีดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ (NASA)ได้มีโครงการ NASA Earth Observatory ขึ้น  ทำให้สามารถถ่ายตรวจจับภาพการประทุของภูเขาไฟ Sourabaya ในวันที่ 24 เมษายน 2559  นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนทางธรรมชาติที่สามารถบอกแก่มนุษย์ เพื่อให้ทำการหาแนวทางแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทันเวลา

1
ภาพสีผสมเท็จจากดาวเทียมของ NASA สามารถถ่ายจับภาพการประทุของภูเขาไฟ Sourabaya  ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat8 บันทึกภาพวันที่ 24 เมษายน 2559 ที่มาของภาพ : NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using Landsat data from the U.S. Geological Survey
2
ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat8 บันทึกภาพวันที่ 24 เมษายน 2559 ที่มาของภาพ : NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using Landsat data from the U.S. Geological Survey

จากภาพแสดงให้เห็นถึงบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมสีฟ้าสดใส แสดงถึงน้ำแข็งที่ปกคลุมตัวภูเขาไฟ  จุดที่มีความร้อนสูงสุด ปรากฎณ์คือจุดสีแดง เปรียบเสมือนส่วนของ ลาวาที่กำลังคุกรุ่นอยู่ เหนือปล่องภูเขาไฟจะพบกลุ่มควันที่พวยพุ่งเป็นสายซึ่งเกิดจากขี้เถ้า ที่มีองค์ประกอบหลักของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากการประทุภายในภูเขาไฟ  ซึ่งใช้หลักการการตรวจวัดคลื่นรังสีความร้อนที่ติดตั้งบนดาวเทียม ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีการแผ่รังสีความร้อนออกมา (Infrared, IR)

ในปัจจุบันจึงได้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศ  การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม  เพื่อทำการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  นับว่าจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยา ตลอดจนมนุษย์ทุกคนนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน รองรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้

ธรรมชาติลงโทษมนุษย์นั้น ไม่ได้มีอะไรมากมาย นอกจากพิบัติภัยเล็กน้อย..แค่..“จากน้ำ จากลม จากดิน และจากไฟ”…  ในฐานะมนุษย์ที่ร่วมกันใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือท่านรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู ธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา EarthObservation.nasa.gov
โดย นลินี  รังแก้ว

เครื่องมือบันทึกภาพ  Landsat8

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN