การสร้าง Infographic นำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ

การทำโปสเตอร์ทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ Infographic เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการทำข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและคนทั่วไปสามารถเข้าได้ไม่ยาก

ในอดีตที่ผ่านมารูปแบบการนำเสนอมีความเข้าใจยากและมีรายละเอียดมากเกินไปที่ทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ ดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าสาระสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอคืออะไร อยู่ที่ไหน ประกอบกับการใช้คำศัพท์ทางวิชาการเฉพาะด้านเต็มไปหมด การจัดวาง Layout อย่างเป็นทางการ มากเกินไป จนทำให้สิ่งที่ต้องการจะนำเสนอดูไม่น่าสนใจ

มีหลายโปรแกรมที่สามารถสร้าง Infographic ได้ แต่ที่อยากจะแนะนำในเบื้องต้นนี้มี 3 โปรแกรม คือ Illustrator, Photoshop, และโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ArcMap, QGIS, Erdas, และ Envi เป็นต้น เนื่องจากแต่ละโปรแกรมมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งในการใช้งานนี้เราจะนำข้อดีของทุกโปรแกรมมารวมกันaiIllustrator มีการจัดวาง Layout สวยงาม ใช้งานง่าย และมีความละเอียดของลายเส้นสูง แต่ปรับแต่งสีของรูปภาพไม่ดี และการใช้งาน Plugin เสริมด้านแผนที่ มีความยุ่งยาก

psPhotoshop ปรับแต่งรูปภาพและแผนที่ได้สวยงาม มีลูกเล่นในการจัดการภาพที่หลากหลาย แต่ความคมชัดของลายเส้นไม่ค่อยดี และการใช้งานชั้นข้อมูลทำได้ยุ่งยาก ซึ่งถ้ามองในมุมของคนทำงานทางด้าน GIS ที่ชอบใช้งาน ArcMap แนวคิดในเรื่องของการจัดการชั้นข้อมูลจะใกล้เคียงกับ Illustrator มากกว่า

arcmap

ArcMap ทำแผนที่ได้ง่ายและมีเครื่องมือจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของแผนที่ได้ครบ แต่การทำงานร่วมกับกราฟ ตาราง และตัวหนังสือ ยังไม่สะุดวก มีลูกเล่นน้อย และปรับแต่งยาก

การใช้งานทั้ง 3 โปรแกรม จะใช้ Illustrator เป็นโปรแกรมหลักในการรวมข้อมูลจาก Photoshop และ ArcMap โดยเราจะกำหนดขนาดกระดาษ วาง Layout และตกแต่งสิ่งที่จะนำเสนอใน Illustrator เนื่องจากเป็นโปรแกรมทางด้านลายเส้นหรือเวคเตอร์ ทำให้การตกแต่งและงานพิมพ์ที่ได้ออกมามีความคมชัดสวยงาม นอกจากนั้น Template และ Graphic ต่างๆ ยังมีให้เลือกดาวน์โหลดมาใช้งานได้มากมายที่เว็บไซต์ freepik

illustrator1

illustrator2

ส่วนโปรแกรม Photoshop จะใช้ตกแต่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้มีความสวยงามและนำมาใส่ไว้ใน Illustrator และโปรแกรม ArcMap สามารถจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่พร้อมองค์ประกอบต่างๆ แล้วนำมาใส่ไว้ใน Illustrator เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างการจัดทำโปสเตอร์ที่ใช้ทั้ง 3 โปรแกรมรวมกัน

graphic

ที่มา : https://gi4u.wordpress.com/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN