ข้อสังเกตในการสร้าง Multiple Sync Data Frame

การสร้าง Multiple Sync Data Frame มีประโยชน์มากในการใช้เปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ ชุดในพื้นที่เดียวกัน เมื่อมีการเลื่อนแผนที่ใน Data Frame หลัก แผนที่ที่อยู่ใน Data Frame อื่นๆ ก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติ (วิธีการสร้าง Multiple Sync Data Frame มีการนำเสนอไปแล้วในเนื้อหาก่อนหน้านี้)

ตัวอย่างเช่น การสร้าง Data Frame ขึ้นมา 3 Data Frame ได้แก่ 1, 2 และ 3 โดย Data Frame ที่ 1 จะเป็น Data Frame หลัก ซึ่ง Data Frame ที่ 2 และ 3 มีการใช้อ้างอิง

177_4

เมื่อเลื่อนแผนที่จากจุดที่ FCP2016001 ไปเป็น FCP2016002 แผนที่ทั้ง 3 Data Frame ก็จะเลื่อนไปพร้อมๆ กัน

177_5

ปกติก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร สามารถใช้งานได้ง่ายและถูกต้องมาโดยตลอด แต่บังเอิญครั้งนี้ แอบสังเกตเห็นว่ามาตราส่วนของ Data Frame ที่ 1 และ 2 ไม่เท่ากัน (แต่ 1 กับ 3 เท่ากัน คือ 1:500,000) นั่นคือ มาตราส่วนของ Data Frame ที่ 1 เป็น 1:500,000 ส่วนมาตราส่วนของ Data Frame ที่ 2 เป็น 1:526,880 ซึ่งข้อมูลก็เป็นชุดเดียวกันและก๊อปปี้ Data Frame มาใช้เหมือนกัน ทำไมจึงมีมาตราส่วนไม่เท่ากัน

177_1

177_2

ลองเข้าไปตรวจสอบที่ Data Frame Properties ใน Tab Data Frame ก็กำหนดค่าไว้ 100{8645ed30ebfee2716765f004cf3f74a8c4ef5e59d5d4d4ef1cf40763c4bdb1fe} เหมือนกัน

177_6

พอขยับไปดูที่ Tab Coordinate System เท่านั้นแหละ ก็ถึงบางอ้อ ว่าเป็นเพราะมีการกำหนดระบบพิกัดของ Data Frame ที่ 1 และ 2 ไม่เหมือนกันนี่เอง ซึ่งจริงๆ แล้วจะต้องเหมือนกัน ในกรณีนี้ Data Frame ที่ 1 (และ 3) เป็น WGS 1984 UTM Zone 47N แต่ใน Data Frame ที่ 2  WGS 1984 UTM Zone 48N

177_7

มีความเป็นไปได้ว่า Data Frame ที่ 2 ไม่ได้ถูกก๊อปปี้มาจาก Data Frame ที่ 1 แต่สร้างขึ้นมาเองและเปิดข้อมูลที่เป็นโซน 48 ขึ้นมาให้ Data Frame จำระบบพิกัดนั้นไว้ วิธีแก้ไขก็คือ เลือกให้เป็นระบบพิกัดเดียวกันกับ Data Frame ที่ 1 ก็จะได้มาตราส่วนของ Data Frame ที่เท่ากันแล้ว

ที่มา : gi4u.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN