สารคดีสำรวจประเทศไทย ชุดที่ 4

 ลงตัวดีที่…กุฎีจีน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

เมืองเก๋า SMART CITY โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

GENIUS KRAJOOD โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

STG โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

ATLAS โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี

Endless SPC Unknow โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

FUTURISTIC FARM โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Internet Lifestyle โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จังหวัดน่าน

เปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จังหวัดนครพนม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN