บันทึกนักสำรวจ ที่ 012 โขงสีปูน มูลสีคราม

Kong river 01

แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี แหล่งท่องเที่ยวอุบลราชธานีจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำทั้งสองสาย ชาวอุบลเรียกว่า “แม่น้ำสองสี” เกิดขึ้นในบริเวณดอนด่านปากแม่น้ำมูล บ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง โดยแม่น้ำมูลจะมีสีน้ำเป็นสีคราม ส่วนแม่น้ำโขงจะมีสีน้ำขุ่นเป็นสีปูน ผู้คนจึงเรียกว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม” ทำให้แม่น้ำโขงมีสองสีคือสีครามและสีปูน ก่อนจะค่อยๆรวมกันและจนเป็นสีเดียวกัน
แม่น้ำสองสีจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดในฤดูฝนหน้าน้ำหลาก จุดที่สามารถชมแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน คือบริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และที่หมู่บ้านห้วยหมาก นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำสองสี หรือจะข้ามไปเที่ยวตลาดประเทศลาวก็สามารถทำได้ ซึ่งปรากฎการณ์นี้มีไม่กี่แห่งบนโลก ถือเป็นความโชคดีของจังหวัดอุบลที่มีสถานที่ที่สุดวิเศษแห่งนี้อยู่

ดังหลักฐานที่ปรากฏบนภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตทำให้เห็นถึงแม่น้ำสองสีอย่างเด่นชัด ณ จุดบรรจบกันของแม่น้ำก่อนที่จะรวมกันเป็นสีเดียวกัน สาเหตุที่แม่น้ำทั้งสองปรากฏสีที่แตกต่างกันนั้นเนื่องมาจากปริมาณของตะกอนที่ปะปนมากับแม่น้ำที่แตกต่างกัน ยิ่งสายน้ำที่มีตะกอนมากก็จะยิ่งปรากฏเป็นสีขุ่นมากเท่านั้น

แม่น้ำสองสีคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก ชาวอุบลฯจึงภาคภูมิใจกับแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำสองสีนี้ นักสำรวจทั้งหลายที่มีเวลาว่างๆก็ลองออกเดินทางไปพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติตามค่าพิกัดบนภาพได้เลย ซึ่งชาวอุบลกระซิบบอกมาว่า รับรองว่าท่านจะได้รับความสุข ความอิ่มเอมใจ และการต้อนรับจากชาวอุบลฯ อย่างดีครับ

ที่มา ubonattractions.wordpress.com

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN