บันทึกนักสำรวจ ที่ 018 “แนวภูเขาไฟ”

11012617_586264274809766_5339234557714589515_n

ประเทศไทยของเรานั้นโชคดีมากครับ ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “แนวภูเขาไฟ” จึงไม่มีการปะทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังมีธรณีสัณฐานภูเขาไฟและลาวาหลากที่ยังคงสภาพให้เห็นได้หลายแห่ง แต่ที่พบมากที่สุด คือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเป็นกลุ่มภูเขาไฟและลาวาหลาก ในบริเวณอีสานใต้พบเป็นแห่งๆ เป็นแนวควบคู่ไปกับเทือกพนมดงรัก

และเนื่องจากทำเลที่ตั้งของประเทศไทยอีกเช่นกันที่อยู่ไกลจากขอบของแผ่นเปลื่อกโลกมาก จึงไม่มีปฎิกิริยาใต้พื้นพิภพบริเวณเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกที่แรงมากพอจะที่ดันตัวทำให้เกิดเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่โต อย่างเช่นภูเขาที่ประเทศญี่ปุ่นหรือที่อินโดนีเซียได้เช่นกัน

11196282_586264554809738_7577263513735764071_n
ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาไฟและลาวาหลาก

11258238_586264571476403_9040151327854229192_n

11196284_586264564809737_5186333566038884581_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN