บันทึกนักสำรวจ ที่ 023 “ดอยอ่างขาง”

11226943_588173787952148_773089458458740419_o
ดอยอ่างขาง อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ติดกับชายแดนของสหภาพเมียนมาร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร ทางทิศเหนือ
ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร และ มียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

คำว่า “อ่างขาง” หมายถึง อ่างสี่เหลี่ยม ซึ่งได้ชื่อมาจากลักษณะพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีรูปทรงคล้าย แอ่งกระทะ ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงจากระดับทะเลปานกลางถึง 1,400 เมตร ซึ่งในอดีตเมื่อ ๒๒๐ ล้านปีผ่านมา พื้นที่แถบนี้ได้ถูกยกตัวขึ้นพ้นน้ำทะเล หลังจากนั้นเมื่อประมาณ 5-30 ล้านปีผ่านมา ได้เกิดการเคลื่อนที่เข้าปะทะกันของแผ่นทวีปอินเดียและยูเรเชียส่งผลให้เกิดการยกตัวของพื้นที่ดอยอ่างขางกลายเป็นเทือกเขาสูง พร้อมกับการทรุดตัวของแอ่งที่ราบฝั่งทางทิศตะวันออก รวมทั้งเกิดชั้นหินคดโค้งรอยเลื่อน รอยแตกและรอยแยกตามชั้นหินมากมาย
ต่อมาได้มีการสึกกร่อนทำลายโดยสภาพภูมิอากาศ ทำให้เทือกเขาหินปูนกลายเป็นเขายอดแหลม หน้าผาสูงชัน ในขณะที่เทือกเขาหินทรายจะกลายเป็นเขาสูงชัน ร่องน้ำลึกและเมื่อเวลาผ่านไปหินปูนที่อยู่ตาม แนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่จะถูกกัดกร่อนอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจะเกิดการถล่มของเทือกเขาหินปูนบางส่วนตามแนวรอยเลื่อนนี้ และขยายตัวเกิดเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ก่อให้เกิดภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะระหว่างหุบเขาและหน้าผาแนวยาวของผาหินปูนและหินทรายรอบๆ บริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ที่มา : แหล่งธรณีวิทยาของไทย กรมทรัพยากรธรณี

11062074_588173734618820_6182826177379712135_n11214276_588173754618818_4666254696933291095_n21904_588173731285487_8405502473787179589_n11251000_588173727952154_3694726463280352224_n11255222_588173724618821_2037480467135016961_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN