บันทึกนักสำรวจ ที่ 026 “รอยเลื่อนปัว จังหวัดน่าน”

11289002_588786897890837_755341693323147948_o

11313043_588788424557351_200375633523845205_o

รอยเลื่อนปัวพาดผ่านพื้นที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 57 ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จากรอยเลื่อนปัว ขนาด 3.6 ริกเตอร์ ความลึก 3 กิโลเมตร บริเวณ อ.นาน้อย จ.น่าน และ 10.19 น. มีแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ขนาด 3.1 ริกเตอร์ ความลึกขนาด 3 กิโลเมตรเช่นกัน ที่บริเวณ อ.เวียงสา จ.น่าน สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เพียงเล็กน้อยประมาณ 2 วินาที การสั่นสะเทือนดังกล่าวเป็นผลมาจากรอยเลื่อนปัวได้รับพลังที่ส่งมาจาก แผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนพะเยาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เรียกว่าปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการ์โดมิโน
รอยเลื่อนปัวจัดเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังงานระดับกลาง พาดผ่าน 6 อำเภอ 17 ตำบล 68 หมู่บ้านในจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเคยมีประวัติเคยเกิดแผ่นไหวขนาด 7 ริกเตอร์ เมื่อปี พ.ศ.2475

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตภาพนี้บันทึกภาพบริเวณอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบหุบเขาขนานไปกับภูเขาในแนวเหนือใต้ ซึ่งแถบนี้เป็นจุดที่มีรอยเลื่อนปัวพาดผ่าน จากภาพจะเห็นได้ว่าตลอดแนวรอยเลื่อนจะมีหมู่บ้านตั้งจำนวนมาก

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน ควรต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องรอยเลื่อนที่พาดผ่านในจังหวัด หรือหมู่บ้านของตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่า แผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดที่ขึ้นไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่

แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวและหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เรา “ป้องกันได้”

แผนที่รอยเลื่อนในจังหวัดน่าน >>http://www.dmr.go.th/dow…/article/article_20100625093759.jpg
ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน จังหวัดน่าน >>http://www.dmr.go.th/…/…/freetemp/article_20100628095013.pdf

ที่มา manager.co.th, geothai.net และ กรมทรัพยากรธรณี

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN