บันทึกนักสำรวจ ที่ 027 “รอยเลื่อนแม่ทา จังหวัดลำพูน”

11357182_589129514523242_6585015707966931294_o

รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนนี้มีแนวเป็นรูปโค้งตามแนวลำน้ำแม่วอง และแนวลำน้ำแม่ทาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 55 กิโลเมตร จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (2523) พบว่า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของการศึกษาในปี พ.ศ.2521 มีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิด ในระดับตื้นอยู่มากมายในบริเวณรอยเลื่อนนี้

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตภาพนี้บันทึกภาพบริเวณอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งติดต่อกับอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศแถบนี้มีลักษณะโดดเด่นและมีความสวยงามในแบบหุบเขายาวในแนวเหนือใต้และขนาบข้างด้วยภูเขาทั้งสองฝั่ง แต่ในความสวยงามนั้นภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้เราเห็นว่าหุบเขาบริเวณนี้คือรอยเลื่อนแม่ทาและที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือจากภาพจะเห็นได้ว่าตลอดแนวรอยเลื่อนจะมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตลอดตามหุบเขา

11053499_589129567856570_6417631569122179650_o

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน ควรต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องรอยเลื่อนที่พาดผ่านในจังหวัด หรือหมู่บ้านของตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่า แผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดที่ขึ้นไหน และเกิดขึ้นเมื่อไหร่

แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงแต่ “ป้องกันได้”

แผนที่รอยเลื่อนในจังหวัดลำพูน >>http://www.dmr.go.th/dow…/article/article_20100625094418.jpg
ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน จังหวัดลำพูน >>http://www.dmr.go.th/…/…/freetemp/article_20100628094641.pdf

ที่มา geothai.net และ กรมทรัพยากรธรณี

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN