บันทึกนักสำรวจ ที่ 030 “ทะเลสาบรูปแอก”

11357047_593290464107147_2285748678576227454_o

ภาพจากดาวเทียม คลุมบริเวณแม่น้ำน่าน ที่ อำเภอสา จังหวัดน่าน แม่น้ำน่านไหลจากเหนือลงสู่ใต้ มีแม่น้ำสาไหลจากตะวันตกมารวมกับแม่น้ำน่านที่ อ.สา แม่น้ำน่านไหลผ่านแอ่งที่ราบในหุบเขา จังหวัดน่าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตะกอนน้ำพาเป็นระดับขั้นบันได จัดเป็นธรณีสัณฐานแบบลานตะพักลำน้ำ บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำน่านในปัจจุบัน มีขอบเขตเห็นได้ในภาพจากดาวเทียมมีความกว้างประมาณ 2-3 กิโลเมตร บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงนี้เกิดจากการทำงานของแม่น้ำน่านในแนวราบโดยการกวัดแกว่งและเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำ เรียกว่า “ทางน้ำโค้งตวัด” ส่วนของแม่น้ำที่ถูกตัดขาดเนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินกลายเป็นหนองน้ำมีรูปร่างโค้งงอตามสภาพของน้ำเดิมจัดเป็นธรณีสัณฐาน “ทะเลสาบรูปแอก” ในภาพบางแห่งยังมีน้ำขัง บางแห่งมีพืชน้ำขึ้น และบางแห่งตื้นเขินใช้ทำนา ธรณีสัณฐานทะเลสาบรูปแอกนี้คนท้องถิ่นใน อำเภอสา เรียกว่า “น้ำครก”

11117240_593290344107159_5641904372356194283_o11246849_593290357440491_999217617717266619_o11164763_593290364107157_1180630501123988536_o11024737_593290367440490_5975471927249626892_o10999587_593290317440495_3049833602764700648_o11357092_593290324107161_9065778457265859807_o11289405_593290320773828_3281766987497332714_o11118157_593290314107162_8452443269274509090_o10379973_593290360773824_7295706829515961463_o

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN