บันทึกนักสำรวจ ที่ 032 “มองหนองหานกุมภวาปีจากอวกาศ”

11210501_596808263755367_7210420750098250515_n

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ภาพสีผสมจริง รายละเอียดภาพ 2 เมตร แสดงให้เห็นถึงขนาดของหนองหานกุมภวาปีที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 22,500 ไร่ ปรากฏเป็นกลุ่มสีเขียวสลับสีดำขนาดใหญ่กลางภาพ ซึ่งก็คือกลุ่มของพืชน้ำที่เติบโตอยู่ท่ามกลางหนองน้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ทิศใต้ของหนองน้ำเห็นเด่นชัดเป็นทางน้ำไหลซึ่งก็คือแม่น้ำลำปาวปรากฏเป็นเส้นสีดำ ข้างๆ กันเป็นกลุ่มสีฟ้าโทนสว่างมีเส้นสีขาวตัดผ่านไปมาที่นี่ก็คือตัวอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งลำปาวสายนี้ไหลผ่านอำเภอกุมภวาปีไปทางทิศใต้แล้วผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เลยไปลงแม่น้ำชีไหลไปสบกับแม่น้ำมูลก่อนลงสู่แม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป
11535786_596808460422014_1994423531965973466_n

10174820_596808450422015_4114323553519089789_n

11401292_596808430422017_3558661392432807591_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN