บันทึกนักสำรวจ ที่ 038 “ผลกระทบจากเกลือ”

10290004_598722980230562_1972739116855230605_n

เกลืออาจทำให้เกิดดินเค็ม ซึ่ง ดินเค็ม (Saline soil) หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช

การทำนาเกลือโดยมนุษย์ ทั้งวิธีการสูบน้ำเค็มขึ้นมาตากเกลือที่อยู่ในน้ำทิ้งจะมีปริมาณมากพอที่จะทำให้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกลายเป็นพื้นที่ดินเค็มหรือแหล่งน้าเค็มในที่สุด

น้ำบาดาลที่ละลายเกลือทำให้น้ำบาดาลมีความเค็มและถ้าน้ำบาดาลเค็มหมุนเวียนสู่ดินชั้นบนได้ ดินชั้นบนก็เค็มได้ ต้นไม้หาย น้ำบาดาลจืดแห้ง ดินจะเค็มและขยายพื้นที่

ยิ่งมนุษย์ส่งเสริมการสูบน้ำเกลือขึ้นมาตาก จะยิ่งส่งผลให้ดินเค็มและแพร่มากยิ่งขึ้น และอาจทำให้เกิดยุบตัวของผิวดินขยายกว้างขึ้นหรือเกิดหลุมยุบมากขึ้นเนื่องจากนำเกลือหินจากในชั้นใต้ดินออกมามากจนเกิดไป อาจจะทำให้เกิดหนองน้ำที่เกิดจากการทรุดตัวของชั้นกินอีกมากมายในอนาคต

18261_598723286897198_7865874172308005847_n10906032_598723323563861_3764488963545610052_n11227924_598723303563863_7927754537343124479_n1467361_598723266897200_3104138864276043524_n11228036_598723250230535_2962054149640516360_n11165267_598723296897197_339950880376093338_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN