บันทึกนักสำรวจ ที่ 039 “จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

11009182_599526736816853_1386228505351749038_n

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ”

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประตูก่อนสู่จังหวัดภาคใต้ ด้วยความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร นั่นจะทำให้คุณต้องใช้เวลานานประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อที่จะขับรถผ่านจังหวัดนี้เพื่อไปสู่ภาคใต้

รู้หรือไม่ว่าส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยก็อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นี้เช่นกันครับ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความกว้างจากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่า ประมาณ 11 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรีอันเปนเทือกเขากั้นระหว่างพรมแดนไทยกับพม่าลงสู่ด้านตะวันออก ซึ่ง เป็นอ่าวไทย ทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดแนวประมาณ 224.8 กิโลเมตร จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายหลายแห่งที่ขึ้นชื่อ

1395281_599526883483505_222623943865672932_n11215728_599526900150170_5678169567434561244_n1908193_599526903483503_2525517566566955089_n18786_599526916816835_3819554222085684823_n11351178_599526906816836_649315890106125356_n10487186_599526923483501_8023862304114653527_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN