บันทึกนักสำรวจ ที่ 040 “อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด”

11018919_599528040150056_5227625607675417485_n

11351231_599528036816723_2268347885998167540_n

10399988_599528013483392_4368813262272241463_n
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตรกม. หรือ 61,300 ไร่ หรือประมาณ 15,325 สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด ซึ่งมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 และเป็น อุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย
เขาสามร้อยยอด เป็นเทือกเขาหินปูนเป็นทิวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร ในภาพจากดาวเทียมไทยโชตจะเห็นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาล้อมรอบด้วยที่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากน้ำทะเล

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN