บันทึกนักสำรวจ ที่ 041 “ทุ่งสามร้อยยอด”

11224175_599843183451875_4024152355452672126_n (1)

ทุ่งสามร้อยยอด แห่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง มีพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีทั้งส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อย จึงทำให้ที่นี่มีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว์

พื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ Wetlands คำจำกัดความตามอนุสัญญาแรมซาร์ หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ คือ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบ พื้นที่ลุ่มชิ้นแฉะ ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม มีน้ำขัง แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมอยู่ถาวร และชั่วคราวทั้ง ที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหลนั้นเองครับ ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถเกิดได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ที่สำคัญความลึกของน้ำจะไม่เกิน 6 เมตร

พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่าและความสำคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์ โดย
o เป็นแหล่งน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ที่คน พืช และสัตว์ เข้าไปใช้ประโยชน์ได้
o เป็นแหล่งเก็บกักน้ำฝนและน้ำท่า
o ช่วยป้องกันมิให้น้ำเค็ม รุกเข้ามาในแผ่นดิน
o ช่วยป้องกันรักษาชายฝั่งทะเลและลดการพังทลายของชายคลองชายฝั่ง
o ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ดักจับตะกอนที่พัดพามาจากพื้นที่ตอนบน
o ช่วยดักจับกักเก็บธาตุอาหาร ที่ถูกพัดพามากับน้ำและตะกอนไว้
o มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่คนสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวนำมาใช้ประโยชน์ได้ และอื่นอีกมากมาย

10425021_599843380118522_4984718668316580124_n1545159_599843390118521_4517668451660463922_n11181732_599843386785188_511706295204009071_n11059977_599843396785187_5548797644004939825_n11053481_599843376785189_4828430789749488981_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN