บันทึกนักสำรวจ ที่ 045 “หลักฐานบนภาพถ่ายจากดาวเทียม”

1743577_601026330000227_4992788176236784042_n

บริเวณด้านใต้ของเขาสามร้อยยอดมีภูมิประเทศเป็นที่ราบรูปครึ่งวงกลมเว้าเข้าไปในสันทราย เป็นหลักฐานแสดงว่าน้ำทะเลได้กัดเซาะเข้าไปในแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง ต่อมามีการลดระดับของน้ำทะเลและแนวชายฝั่งทะเลถอยร่นมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน มีการเกิดแนวสันทรายเป็นระยะๆ แสดงให้เห็นการถอยร่นของชายฝั่งทะเลเป็นช่วง

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN