บันทึกนักสำรวจ ที่ 046 “จังหวัดพังงา”

11402960_601313796638147_6713519765935397103_n

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดพังงาเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ป่าไม้มีหลากหลายชนิดมากตั้งแต่ป่าดิบเขา ที่อยู่บนที่สูง จนกระทั้งถึงป่าชายเลนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล โดยจ.พังงานั้น มีพื้นที่ราบอยู่ทางด้านตะวันออกแล้วค่อยลาดลงสู่ที่ราบชายฝั่งทะเลและทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมเกาะน้อยใหญ่ที่กระจายอยู่มากกว่า 105 เกาะ เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสิมิลัน และ หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น

11059911_601313836638143_807127305536819527_n11666115_601313806638146_8703555969869441184_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN