บันทึกนักสำรวจ ที่ 049 “วัฏจักรของน้ำ”

11700805_601327529970107_2739690259367774767_n

น้าจะไหลผ่านวัฎจักรน้าอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มต้นด้วย “การระเหย” เปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเป็นไอ การระเหยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทร อันเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุด และเกิดขึ้นในทะเลสาป ลาธาร สระว่ายน้ำ กระทั้งในแก้วน้ำ ในลมหายใจของเราก็มีไอน้ำปนอยู่ด้วยเล็กน้อย ผิวหนังของเราก็มีการระเหยน้ำออกเพื่อคลายร้อน พืชก็เช่นกันที่มีการคายน้ำออกทางรูใบ น้ำที่ระเหยเป็นไอเหล่านี้จะลอยขึ้นสู่บรรยากาศ เมื่ออากาศเย็นลง น้ำเหล่านี้ก็จะก่อตัวเป็นเมฆ จากนั้นก็เป็นละอองน้ำ ก่อนจะตกลงมาเป็นฝนและหิมะ ซึ่งเรียกรวมๆว่า หยาดน้ำฟ้า

เมื่อน้ำอยู่บนพื้นแผ่นดิน น้ำจะมีทางไปสองทางก็คือ ซึมลงดิน หรือไม่ก็ไหลไปตามพื้นผิว เมื่อน้ำซึมลงดินก็จะถูกต้นไม้ดูดซึม ซึ่งก็จะกลายเป็นไออีกทีหรือไม่ก็ไหลเข้าสู่ระบบน้ำบาดาล น้ำบาดาลจะขึ้นสู่พื้นผิวทางตาน้ำหรือต้นน้ำบนเขา และไหลลงสู่ที่ราบหรือทะเลสาบ ซึ่งก็จะไปสู่มหาสมุทรในที่สุด ส่วนน้ำบนพื้นผิวก็จะไหลลงสู่ ลำห้วย ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ และหากไม่ระเหยไประหว่างทาง ก็จะลงสู่มหาสมุทรในที่สุด วนกลับไปเป็นไอน้ำอีกครั้ง เป็นวัฏจักรแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร

10480226_601327516636775_7151979801841362947_n11148582_601327493303444_2741274082839506629_n11692527_601327506636776_2008508414790976485_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN