ประกำรังน้ำตื่นที่หมู่เกาะสุรินทร์

บันทึกนักสำรวจ ที่ 051 “ปัจจัยความอุดมสมบูรณ์ของปะการังน้ำตื่นที่หมู่เกาะสุรินทร์”

10649862_602706026498924_6763307274312429394_n

หมู่เกาะสุรินทร์เป็นหมู่เกาะหินแกรนิต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใต้ทะเล นอกจากนี้อ่าวหลายแห่งมีความลึกจนเป็นสีเขียวเข้มเมื่อมองด้วยตาเปล่า อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ ณ ที่นั้นมีปะการังแบบน้ำตื้นสวยงาม รวมทั้งมีพวกสาหร่ายทะเล กัลปังหาและปลาชนิดต่างๆ เมื่อมองจากภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตเห็นว่าหมู่เกาะสุรินทร์มีสภาพเป็นกาบังคลื่นลมทั้งสองฤดู เนื่องจากเกาะวางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่ ทาให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ ซึ่งตั้งอยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพื้นน้ำตื้นๆ กว้างประมาณ 200 เมตร อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ น้ำใส อุณหภูมิพอเหมาะ จึงทาให้ที่นี่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

11698508_602706133165580_7364617442767689099_n

11659246_602706123165581_3439144020261296028_n

11692800_602706136498913_7358778382968487911_n

11221712_602706073165586_9016903579225091285_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN