ปะการัง

บันทึกนักสำรวจ ที่ 052 “ปะการังเป็นสัตว์ไม่ใช่พืช”

11694021_602706419832218_3095973376765015766_n

ปะการัง เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถ เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิน้ำทะเล 8-27 องศาเซลเซียส มีแสงแดดพอประมาณ น้า ค่อนข้างใส และมีความลึกของน้ำไม่เกินกว่า 50 เมตร  ปะการังส่วนมากอาศัยอยู่ร่วมกันกับ สาหร่ายสีเขียวเซลเดียวที่เรียกว่า Zooxanthellae โดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Symbiosis) กล่าวคือ Zooxanthellae จะได้แหล่ง ป้องกันตัวและอาหารจากปะการัง ส่วนปะการัง จะได้สีสันและก๊าซออกซิเจนจากการสังเคราะห์ แสงของ Zooxanthellae ประโยชน์จากสีสันของ Zooxanthellae คือช่วยป้องกันเนื้อเยื่อของปะการัง ไม่ให้ถูกแผดเผาจากรังสีของดวงอาทิตย์

11666138_602706573165536_2869304532634662541_n (1)

11014861_602706586498868_2205369604508513996_n

11012833_602706579832202_5983370665300308731_n

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN