ตัวอย่างของการนำเข้าข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพอุปกรณ์ตัวแปลงเป็นเลข แสดงให้เห็นกระดาน อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ชี้เล็งและอุปกรณ์แสดงผล
ภาพอุปกรณ์ตัวแปลงเป็นเลข แสดงให้เห็นกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ชี้เล็งและอุปกรณ์แสดงผล

ภาพการนำเข้าข้อมูลจากแผนที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้อุปกรณ์ตัวแปลงเป็นเลข แสดงให้เห็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ชี้เล็ง และอุปกรณ์แสดงผล

ภาพแสดงให้เห็นภาพแผนที่ภูมิประเทศซึ่งถูกนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยวิธีการแปลงข้อมูล
ภาพแสดงให้เห็นภาพแผนที่ภูมิประเทศซึ่งถูกนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยวิธีการแปลงข้อมูล

แสดงให้เห็นตัวอย่างของแผนที่ที่ถูกนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยวิธีการแปลงข้อมูลแบบเชิงเส้น จากรายละเอียดของข้อมูลจะสังเกตเห็นข้อมูลที่ถูกนำเข้าในลักษณะของจุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยม

ภาพอุปกรณ์นำเข้าเครื่องกราดภาพทรงกระบอก
ภาพอุปกรณ์นำเข้าเครื่องกราดภาพทรงกระบอก

ภาพอุปกรณ์นำเข้าแบบเครื่องกราดภาพทรงกระบอก ซึ่งเป็นเครื่องแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติ ข้อมูลที่ได้จะมีโครงสร้างเป็นแบบแรสเตอร์ที่เหมาะกับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพตัวอย่างของข้อมูลจากดาวเทียมสีผสมที่ผ่านการนำเข้าด้วยเครื่องกราดภาพทรงกระบอก
ภาพตัวอย่างของข้อมูลจากดาวเทียมสีผสมที่ผ่านการนำเข้าด้วยเครื่องกราดภาพทรงกระบอก

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN