โรงไฟฟ้าบางปะกง (Bangpakong Powerplant)

TH1_PS_20091117_Bangpakong powerplant1
ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ภาพสีผสมจริง บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

BPK1
โรงไฟฟ้าบางปะกง
ที่มา : www.pg.in.th

โรงไฟฟ้าบางปะกง (Bangpakong Powerplant) มีเนื้อที่ 1,050 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปากแม่น้ำบางปะกงขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน จำนวน 4 เครื่อง (Thermal) และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine) จำนวน 4 เครื่อง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 3,680,000 กิโลวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 25,751 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี ถือว่าเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

BPK2
โรงไฟฟ้าบางปะกง
ที่มา: www.energysavingmedia.com

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งปรากฏลักษณะสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ นั่นก็คือ โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง ภายในโรงไฟฟ้าเราสามารถมองเห็นเงาซึ่งเป็นลักษณะของปล่องโรงไฟฟ้า และทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะของสนามกอล์ฟบางปะกง ทางด้านทิศใต้ของโรงไฟฟ้าบางปะกงมีที่อยู่อาศัยติดกับแม่น้ำบางแสมที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง

ที่มา : egat.co.th

รวมรวมข้อมูลโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN