สะพานผ่านพิภพลีลา (Phan Phiphop Lila Bridge)

Phan Phiphop Lila Bridge_web
ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดภาพ 2 เมตร บันทึกภาพวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานผ่านพิภพลีลา

สะพานผ่านพิภพลีลา เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม เชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลาง บริเวณใกล้สนามหลวงในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Phan Phiphop Lila Bridge2
สะพานผ่านพิภพลีลา

สะพานผ่านพิภพลีลาเดิมเป็นสะพานโค้งโครงเหล็ก เมื่อ พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานใหม่ให้กว้างและงดงามเช่นเดียวกับสะพานมัฆวานรังสรรค์ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 เพื่อรับกับถนนราชดำเนินในที่สร้างขยายใหม่ เมื่อสร้างเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานว่า “สะพานผ่านพิภพลีลา” และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 สะพานผ่านพิภพลีลาเป็นสะพานที่มีความเอียงน้อยมากเกือบเสมอกับระดับถนนและมีราวลูกกรงสะพานเป็นเหล็กดัดที่มีลวดลายงดงาม หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงสะพานผ่านพิภพลีลามาโดยตลอด ที่สำคัญคือการปรับปรุง เมื่อมีการก่อสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยได้ขยายและเบี่ยงสะพานผ่านพิภพลีลาให้พ้นทางลาดของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนไม่หลงเหลือเหล็กดัดปรากฏให้เห็น

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทางด้านทิศตะวันตกของภาพคือแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสะพานข้ามแม่น้ำ 2 แห่ง คือ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (บน) และสะพานพระรามแปด (ล่าง) ส่วนทางทิศตะวันออก คือ ถนนราชดำเนินนอกที่เชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินใน ตามลำดับ สะพานผ่านพิภพลีลาเป็นสะพานข้ามคลองรอบกรุงหรือคลองคูเมืองเดิม ที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินใน

Phan Phiphop Lila Bridge1
แผนผังสะพานผ่านพิภพลีลา
ที่มา : www.office2.bangkok.go.th

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN