ทีม G-CON 2017 จัดบูธนำเสนอผลงานและพบผู้ประกอบการ

    Autobuddy และ PointzNet ตัวแทนทีมแข่งขันจาก G-CON 2017 ได้ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานและได้พบผู้ประกอบการโดยตรง ในงาน Northern Digital Expo 2017 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  อีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญกลุ่มนิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเหล่า Startup ต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันใน G-CON 2018 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN