เกาะเสม็ด

koh samet_20111227_1
ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ภาพสีผสมจริง บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เกาะเสม็ด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด  ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ อยู่ห่างจากฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร

koh samet 1

เกาะเสม็ด ได้รับการขนานนามว่า “เกาะแก้วพิศดาร” เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมไทย ในช่วงยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี เป็นกวีนิพนธ์ของท่านสุนทรภู่ สาเหตุที่ถูกขนานนามว่า “เกาะแก้วพิศดาร” อาจจะมีที่มาจากหาดทรายบนเกาะเสม็ด ขาวราวกับแก้วที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ ส่วนที่มาของชื่อ “เกาะเสม็ด” นั้น สาเหตุมาจากบนเกาะมีต้นเสม็ดขาว และเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก ซึ่งในอดีตชาวบ้านได้นำต้นเสม็ดมาใช้จุดไฟ ทำให้เกาะแห่งนี้ถูกตั้งชื่อว่าเกาะเสม็ด

koh samet 9

koh samet 4เกาะเสม็ด นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ มีอ่าวและหาดทรายสวยๆ หลายแห่งเรียงรายต่อกัน  เริ่มตั้งแต่ อ่าวน้อยหน่า  อ่าวลูกโยน  หาดทรายแก้ว  อ่าวไผ่  อ่าวทับทิม  อ่าวนวล  อ่าววงเดือน  อ่าวเทียน  อ่าวหวาย  อ่าวกิ่ว  ซึ่งหาดทรายแก้วเป็นหาดทรายที่ขาวและยาวที่สุด มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นหาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด คือ อ่าวพร้าว บริเวณชายหาดมีต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่มากมาย และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเกาะ ทางตอนใต้ของเกาะ เป็นบริเวณอ่าวปะการังที่มีแหล่งปะการังสวยงาม เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น บริเวณปลายแหลมด้านใต้มีเกาะเล็กๆ อยู่ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และหินขาว ซึ่งเป็นที่อาศัยและวางไข่ของนกนางนวล

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สังเกตเห็นว่ารูปร่างของเกาะเสม็ดเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของเกาะเสม็ด กว้างประมาณ 3 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดอยู่บริเวณอ่าวกิ่วนอก – อ่าวกิ่วใน ซึ่งกว้างประมาณ 100 เมตร  มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวสันเขายาว ทางฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเป็นหน้าผาสูง  และลาดชันลงสู่ทางด้านตะวันออก ทำให้เกิดชาดหาดเว้าโค้งที่สวยงามหลายแห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและทางตะวันออกของเกาะเสม็ด จากภาพจะเห็นพื้นที่สีเขียวบนเกาะ ซึ่งบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ป่าเบญจพรรณ และบริเวณอ่าวน้อยหน่า อ่าวกลาง หาดทรายแก้ว จะเห็นลักษณะของสิ่งก่อสร้างเกาะกลุ่มเรียงตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นตามริมชายหาด ซึ่งเป็นรีสอร์ท หรือที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว นั่นเอง

ที่มา : www.koh-samet.org

รวบรวมข้อมูลโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN