เกาะกระดาด จังหวัดตราด

TH_Kokradat

 

001

เกาะกระดาด เป็นเกาะขนาดเล็กในหมู่เกาะทะเลตะวันออกนอกฝั่งทะเล จ.ตราด ใกล้กับเขตแดนไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่รวมกันประมาณ 44 เกาะ โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่อยู่ทางตอนเหนือ และเกาะกูดอยู่ทางตอนใต้ เกาะกระดาดอยู่ทางตะวันออกของเกาะหมากประมาณ 1 กิโลเมตร

เกาะกระดาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีฐานกว้างเป็นเส้นตรงในแนวเกือบเหนือ – ใต้ เบนไปทางตะวันออกประมาณ 20o ความยาวสุดของเกาะประมาณ 4 กิโลเมตร และกว้างสุดประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,250 ไร่ หรือ 2 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นที่ราบระดับเดียวกัน สูงไล่เลี่ยกับระดับน้ำทะเล โดยมีเนินอยู่ตรงกลาง ยอดเนินสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 36 เมตร มองไกลๆ จะมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะ

โดยรอบเกาะมีปะการังใต้น้ำมีขอบเขตเห็นได้ในภาพจากดาวเทียม มีพื้นที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร บริเวณกึ่งกลางเกาะเป็นหินดินดานสลับหินควอร์ตไซต์ผุพังสลายตัวเป็นดินลูกรังสีแดง บริเวณที่ราบปกคลุมด้วยทรายปะการัง (Coral sand) สีขาวทั่วทั้งบริเวณ

ลักษณะของเกาะเป็นที่ราบเรียบสูงระดับเดียวกันล้อมรอบเนินหิน โดยมีทรายปะการังปกคลุม และปัจจุบันมีปะการังล้อมรอบเจริญเติบโตใต้ทะเล เกาะกระดาดจึงเป็นสัณฐานเกาะปะการังแบบชานพืดหินใต้น้ำหรือชานหินโสโครก (reef-flat) มีปะการังเจริญเติบโตออกไปรอบเกาะเรียกว่าพืดหินปะการังชายฝั่ง โดยน้ำทะเลลดลงมาอยู่ที่ระดับน้ำทะเลปัจจุบัน

เกาะกระดาด เป็นเกาะขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ 2.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1800 ไร่ มีความกว้าง 2.4 กิโลเมตร  บนเกาะกระดาดไม่มีชุมชนตั้งอยู่ทำให้สภาพพื้นที่และท้องทะเลยังคงสภาพ สมบูรณ์สวยงามเป็นอย่างมาก ชายหาดบริเวณท่าเรือของเกาะกระดาด เป็นชายหาดที่กว้าง ร่มรื่นไปด้วนต้นสนเรียงรายสวยงาม สมารถลงเล่นน้ำ พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้บนเกาะกระดาดยังมีทุ่งหญ้าซาฟารีและสวนมะพร้าวกระจัดกระจายอยู่บน เกาะเป็นจำนวนมาก

002

ที่มา : ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ

: http://www.gettheplace.com

รวบรวมเนื้อหาโดย ณัฐพล สมจริง

Map_Kokradat

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN