ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

TH_Thong Pha Phum2

GE_001

ทิวเขาหินปูนยุคเพอร์เมียนทางด้านตะวันตกของ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นแนวยาวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้เริ่มจากตอนใต้ของอ่างเก็บน้ำ ขนานกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควน้อย ธรณีสัณฐานด้านตะวันตกของทิวเขาเป็นผารอยเลื่อนแล้วลาดลงทางด้านตะวันออก มาสิ้นสุดที่ห้วยแม่น้ำแควน้อยรูปร่างทิวเขางอคล้ายบูมเมอแรง

ในภาพจากดาวเทียมไทยโชตด้านบน เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาดังกล่าว บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ทองผาภูมิ แสดงธรณีสัณฐานคาสต์หลายรูปแบบ เช่น หลุมยุบ หุบยุบ ธารมุด เป็นต้นน้ำของห้วยขาช้าง รอยยุบวงแหวน และเขาหินปูนผาชี เป็นต้น

หลุมยุบและหุบยุบเชื่อมต่อที่ปรากฏอยู่ในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เรียงตัวกันเป็นแนวตามแนวรอยเลื่อน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายทิศทาง ได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออก – ตะวันตกและทิศเหนือ – ใต้ ในบางส่วนของบริเวณทิวเขาด้านตะวันออก เป็นเขาหินปูนผาชันทั้งสองด้านคาดว่าเกิดจากการถล่มตามแนวโพรงถ้ำที่มีทางน้ำไหลผ่านที่ราบลงสู่แม่น้ำแควน้อย ในบริเวณหุบเหล่านี้มีโอกาสพบถ้ำหรือธารมุด โดยเฉพาะบริเวณหุบที่ห้วยขาช้างไหลผ่าน น้ำจะไหลผ่านธารมุดซึ่งอยู่บริเวณต้นน้ำของลำหวยนี้

MAP_Kanchanaburi

ที่มา หนังสือธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ
รวบรวมข้อมูลโดย วิศรุตต์ ขวัญสิริดำรง

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN