การถ่ายทอดสด Geo-Science Youth Forum 2016

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด Geo-Science Youth Forum 2016 เวทีแสดงออกความคิดและความสามารถสำหรับวัยใสที่มีใจรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ (ช่วงเช้า)

ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันกับผ่านกิจกรรมต่างมากมายตลอดทั้งวัน อาทิเช่น การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (GMC2016) การแข่งขันการนำเสนอบทความ (Youth Presenter) หัวข้อ “การกำจัดขยะอวกาศ” การประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ และการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการที่น่าสนใจ

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN