ร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ “Youth Presenter” ในหัวข้อ วิธีกำจัดขยะอวกาศ

detal-button

 announcement-01

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

กติกา

รอบแรก
ส่งผลงาน บทความไอเดียขนาดไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (สามารถเพิ่มเติมรูปภาพประกอบได้)
พร้อม ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมาที่ อีเมล contest@gistda.or.th
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559   ทางอีเมลและเวปไซต์ http://learn.gistda.or.th/

รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดนำเสนอไอเดียผ่านสื่อที่สร้างความเข้าใจง่าย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ในงาน Geo-science Youth Forum 2016    อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  0 2561 4504-5 ต่อ 421, 422

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN