ประมวลภาพกิจกรรมสำรวจดาวอังคาร “เอ็กซ์โชมาร์ส” (Exomars 2016)

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรม “เอ็กซ์โชมาร์ส 2559” ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้เกี่ยวทางด้านอวกาศโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจสำรวจดาวอังคาร “เอ็กซ์โชมาร์ส” ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากคนไทยคนเก่ง “พี่ไปป์ ธาวัน อุทัยเจริญพงษ์” ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ “เอ็กซ์โชมาร์ส 2559” ขององค์การอวกาศสหภาพยุโรป (ESA)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN