ประมวลภาพกิจกรรม ยานสำรวจดาวพฤหัสบดี “จูโน”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรม ยานสำรวจดาวพฤหัสบดี “จูโน” ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในโอกาสที่ยานอวกาศ “จูโน” เดินทางไปโคจรสำรวจดาวพฤหัสบดี  ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามเวลาของประเทศไทย)

กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้เกี่ยวกับอวกาศโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจยานอวกาศ “จูโน” ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนกับวิศวกรดาวเทียมของ GISTDA คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช (พี่วิว) โดยในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆ จะได้ประดิษฐ์โมเดลยานอวกาศ “จูโน” และโมเดลดาวพฤหัสบดีสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจทางด้านอวกาศ

 

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/spaceinspirium/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN