“เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย”

bd

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมานับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย กับเหตุการณ์สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทาง SPACE INSPIRIUM จึงจัดกิจกรรม “เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ผ่านคำบอกเล่าของผู้เคยถวายงานใกล้ชิดในการพัฒนาสายอากาศเพื่อวิทยุสื่อสารหรือที่รู้จักกันดี ดร.สุธี อักษรกิตติ์… ที่ได้มาถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยะภาพ แรงบันดาลใจในการทรงงานของพระองค์ท่าน พระองค์ทรงมีความเป็นห่วงปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่

เนื่องจากอดีต ระบบการติดต่อสื่อสารนั้นทำได้ยากลำบาก สิ่งเดียวที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารทั้งตำรวจตระเวนชายแดนและทหาร ในหลวงจึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายอากาศรับ-ส่งสัญญาณวิทยุอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณในระยะไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถนำเอาคุณค่าจากอวกาศมาพัฒนาประเทศได้ นั่นก็คือ การรับรู้ระยะไกล หรือ Remote Sensing มาช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารเพื่อภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่นห่างไกล

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการยืนตรงและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรม รศ.ดร.สุธีร์ ได้เล่าเรื่องราวที่ท่านได้ทำงานสนองพระดำริในการทำ “เสาอากาศสุธีร์” ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงแนวทางตามพระราชดำรัส ทำให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่มีแก่ปวงชนประเทศไทย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นอย่างไร ชมกันได้เลย

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN