กิจกรรม “KNACKSAT ดาวเทียมจิ๋วดวงแรกฝีมือคนไทย”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “KNACKSAT ดาวเทียมจิ๋วดวงแรกฝีมือคนไทย” ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้เกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะเรื่องดาวเทียม “KNACKSAT” ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากคนไทยคนเก่ง “ดร.พงศธร สายสุจริต” ผู้เชี่ยวชาญการสร้างดาวเทียมมากกว่า 10 ปี และผู้จัดการโครงการดาวเทียม KNACKSAT

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN