ประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน “UNITED THROUGH SPACE”

ประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space” และผลการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน Geo-Science Youth Forum

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ใน หัวข้อ “United Through Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่วันวันที่ 1 มิถุนายน – 1 กันยายน พ.ศ.2560 มีเยาวชนที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 637 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

ผลการคัดเลือกภาพจำนวน 3 ภาพ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงานการประชุม APRSAF-24
ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท

Master Dhammawit Hemanvichian Age 9 Years Old
School: Monfort College Primary Section

 

Miss Napat Tangsri Age 9 Years Old
School: Prathomsuksa Thammasat

 

Miss Voravarun Varachote Age 10 Years Old
School: Bandeksilp

 

==============================================

ผลการคัดเลือกภาพวาด จำนวน 20 ภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเยาวชน Geo-Science Youth Forum (รอบวาดสด)
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1. Miss Rodsarin Chunhakorn Age 11 Years Old
School: Bandeksilp

2. Miss Kinnari Chino Age 10 Years Old
School: Ban San Pasak

3. Miss Chootimon Phoomthong Age 9 Years Old
School: Sattahip Elementary School, Royal Thai Fleet Area (Kids of Art Sattahip)

4. Miss Pichaya Panthumas Age 10 Years Old
School: Prathomsuksa Thammasat

5. Master Thanpisit Jupjainay Age 9 Year Old
School: Bannathawee

6. Miss Prompailin Chantana Age 11 Year Old
School: Anubanchonburi

7. Miss Phurichaya Aumtham Age 8 Year Old
School: Sarasas Witaed Nakhonratchasima

8. Master Tanabudee Phalamit Age 10 Year Old
School: Sarasas Witaed minburi

9. Miss Nutnicha Pinsang Age 11 Year Old
School: Sattahip School

10. Master Teeradej Wareechucuk Age 9 Year Old
School: Thai Christain

11. Master Kritsanapong Inha Age 11 Year Old
School: Panjaporn pitaya

12. Master Krisanat Chaoworawinyu Age 9 Year Old
School: Assumption College English Program

13. Miss Naphatr Suwannapreuk Age 9 Year Old
School: Maryrit Education Center

14. Miss Haruitchaya Anurathapan Age 10 Year Old
School: Sarasas Witaed Bangbuathong

15. Miss Wanichakarn Maiarin Age 9 Year Old
School: Khamthenganganussorn

16. Miss Teeratida Sajjamano Age 8 Year Old
School: Sarasas Witaed Nakhonratchasima

17. Master Patcharapit Tosajjawong Age 10 Year Old
School: Threewittaya

18. Miss Yannapat Soisom Age 9 Year Old
School: Baan Nong Kha ying

19. Miss Nampratai Poonsastra Age 9 Year Old
School: Thaichristian

20. Master Teethawat Khunthapong Age 10 Year Old
School: Maryrit Education Center (Kid of Art Sattahip)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN