กิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”

  •      ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  และขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อ รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและการนัดหมายการแข่งขันในรอบต่อไป

 

 

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม

    การนำเสนอบทความระดับเยาวชน

เปิดโอกาสให้นำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการ จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และจิตนาการ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ บนพื้นที่ของความจริง ตามหัวข้อที่กำหนดให้ นำเสนอผ่านเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจง่าย เช่น Mind map , PowerPoint , E-book และแผนที่

วิธีการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาผลงานรอบแรก จำนวน 10 คน จะได้สิทธิไปนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในเป็นเวทีสำหรับแสดงผลงาน แนวคิดและความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับเยาวชน  ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รางวัลการแข่งขัน

  • รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น อันดับที่ 1 มูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร
  • รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น อันดับที่ 2 มูลค่า 3,000 บาท พร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร
  • รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น อันดับที่ 3 มูลค่า 2,000 บาท พร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร

 

สามารถรับชมบรรยากาศกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาได้ที่

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด Geo-Science Youth Forum 2016 เวทีแสดงออกความคิดและความสามารถสำหรับวัยใสที่มีใจรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ (ช่วงบ่าย)ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันกับผ่านกิจกรรมต่างมากมายตลอดทั้งวัน อาทิเช่น การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (GMC2016) การแข่งขันการนำเสนอบทความ (Youth Presenter) หัวข้อ "การกำจัดขยะอวกาศ" การประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ และการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการที่น่าสนใจ

โพสต์โดย GISTDA for YOUTH เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5
โทรสาร : 0-2561-4503

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN