คู่มือซอฟต์แวร์รหัสเปิด QGIS และบทวิจารณ์ ตอนที่ 1

 

QGIS-Logo-3d-678x322

เกร็ดความรู้ก่อนเริ่ม Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิจัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้ งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม


ค่อย ๆ ก้าวเข้าสู่ QGIS

QGIS เป็นคู่ต่อกรตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อถอดถอน Esri ArcGIS ออกไปนั้น คุณจะเชื่อหรือไม่?

บทความนี้ 27 key differences between QGIS and ArcGIS จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้คุณได้ลองใช้สักครั้งแต่ส่วนที่ดีที่สุดที่คุณต้องการจริง ๆ ก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์ สำหรับการเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ


สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ QGIS นี้ได้ที่ไหน?

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จาก qgis.org ที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ QGIS เปิดใช้ได้สำหรับระบบปฏิบัติการหลักทุกชนิดเช่น Windows 32 และ 64 บิท และระบบปฏิบัติการ Mac ได้อีกด้วย

QGIS-Example

ตอนที่คุณเริ่มต้น QGIS คุณจะเห็นวินโดว์ใหญ่เรียกว่าเครื่องมือช่วยค้นแผนที่ map canvas เครื่องมือช่วยค้นแผนที่จะบรรจุลักษณะแผนที่ของคุณไว้ทั้งหมด

แผงหน้าปัดทางซ้ายใช้สำหรับเรียกดูเพื่อจัดการกับฐานข้อมูล GIS แผงหน้าปัดต่าง ๆ สามารถเคลื่อนที่และเชื่อมต่อในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้

แถบเครื่องมือถูกติดตั้งอยู่เหนือเครื่องมือช่วยค้นแผนที่ แถบเครื่องมือมีหน้าที่แตกต่างกันไปและยังสามารถเลื่อนตำแหน่งไปไว้ในส่วนที่คุณชอบได้ด้วย

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีแถบเมนูอยู่บนสุด จะมีเมนูแบบเลื่อนลงให้ควบคุม QGIS รวมถึงโครงการ(Project) แก้ไข(Edit) มองภาพ(View) เลเยอร์(Layer) การติดตั้ง(Settings) ปลั๊กอิน(Plugins) การกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าเวคเตอร์(Vector) แรสเตอร์(Raster) ฐานข้อมูล(Database) เว็บไซด์(Web) และตัวช่วย(Help)

ขณะที่คุณบันทึกข้อมูล QGIS จะมีส่วนขยาย .QGS (.QGS extension) ไฟล์สามารถเปิดดูด้วยสกุลไฟล์ที่ใกล้เคียงกันกับ .TXT หรือ .XLS


QGIS ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

QGIS เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่พึ่งพิงความพยายามของอาสาสมัครซึ่งให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากจากชุมชนทั่วโลกอย่างเป็นประวัติการณ์ แต่ละรุ่นมีการปรับปรุงตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดย Alaskan Gary Sherman เป็นคนเขียนรหัสแรกด้วยการเลื่อนมุมมอง ย่อขยาย และเครื่องมือวาดซึ่งทั้งหมดนี้พบได้ใน GIS ทุกรุ่น ซอฟต์แวร์ QGIS ปล่อยรุ่นปรับปรุงใหม่ออกมาเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันนี้ เราใช้รุ่น 2.18


ปลั๊กอินของซอฟต์แวร์ QGIS (QGIS Plugins)

คู่มือจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีดาวน์โหลด QGIS ปลั๊กอิน โดยไม่ต้องเสียเวลาซึ่งมีปลั๊กอินประมาณ 500 รายการที่มีอยู่ในคลังเก็บข้อมูล QGIS ปริมาณปลั๊กอิน QGIS เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน เพื่อทำให้ QGIS มีฟังค์ชั่นที่มากขึ้น

ให้คลิกที่ปลั๊กอิน > จัดการและติดตั้งปลั๊กอิน

เช่นนี้จะเปิดไปที่การจัดการปลั๊กอิน ในตัวจัดการปลั๊กอินนี้คุณสามารถทำการดาวน์โหลด ปรับปรุง เปิดการใช้งานและยกเลิกการใช้งานได้

สำหรับการเพิ่มฐานข้อมูลบางอย่างเข้าไปในเครื่องมือช่วยค้นแผนที่นั้น:

ให้ค้นหาปลั๊กอิน OpenLayers ในตัวจัดการปลั๊กอิน (การเปิดปลั๊กอินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ทำให้ท่านได้เข้าไปค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย) จากนั้นคลิกติดตั้งปลั๊กอิน หลังจากติดตั้งปลั๊กอินนี้แล้ว จะมีแถบเมนูอยู่ข้างบนโดยการคลิกที่เว็บแล้วไปที่ปลั๊กอิน OpenLayers

คุณจะเห็นชั้นที่แบ่งไว้เป็นชั้นๆสำหรับเลือก:

  • OpenStreetMaps (ภูมิประเทศ ผังกราฟิกที่แสดงลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันเป็นวงกลม ภูมิทัศน์ และการขนส่งสาธารณะ)
  • กูเกิ้ล Google (เชิงฟิสิกส์ ถนนหนทาง ระบบผสมผสานอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ และดาวเทียม)
  • บิง Bing(ถนน เสาสัญญาณ และเสาสัญญาณพร้อมกับชื่อกำกับ)
  • แมพเควส MapQuest (แผนที่ Open Aerial)
  • สตาเมน (Stamen) หมึกพิมพ์ สีน้ำ และ ภูมิประเทศ
  • แอปเปิ๊ล ไอโฟโต้ (Apple iphtos) แผนที่รูปภาพ

เพิ่มชั้นต่าง ๆ ของเครื่องมือช่วยค้นแผนที่ด้วยการเลือกจากเมนูดรอพดาวน์ คุณจะถูกนำพาไปยังเครื่องมือช่วยค้นแผนที่ด้วยการใช้เครื่องมือเลื่อนมุมมองและย่อขยายภาพได้  เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้พบได้ในแถบเครื่องมือแผนที่นำทาง

Map-Navigation-Toolbar-300x26

ให้เลื่อนปุ่มเลื่อนที่เมาส์ขึ้นลงจะย่อขยายภาพเข้าออก กดปุ่มเลื่อนที่เมาส์ค้างไว้จะเป็นการเลื่อนมุมมองไปทางซ้าย ขวา ขึ้นและลง


ตัวอย่างปลั๊กอิน QGIS

คุณต้องแน่ใจว่าคุณใช้ปลั๊กอินจาก QGIS ได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณมองไปที่ภาพสามมิติ สร้างเว็บแผนที่ หรือ จำแนกภาพถ่ายจากดาวเทียม QGIS จะจัดหาสิ่งที่เก็บรวบรวมอันทรงคุณค่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของ GIS

แสดงข้อมูลภาพสามมิติ

ภาพสองมิติมีความคมชัดน้อยลงในบางครั้ง อย่างที่ได้กล่าวไว้ปลั๊กอิน Qgis2threejs ทำให้คุณดูภาพเคลื่อนไหวสามมิติได้อย่างรวดเร็ว ปลั๊กอินอันน่าอัศจรรย์ตัวนี้ทำให้คุณสร้างแผนที่สามมิติได้อย่างเยี่ยมยอด ภายหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปลั๊กอินแล้ว ต่อไปก็เป็นการแสดงภาพสามมิติใน QGIS

QGIS-3D-View

ภาพสามมิติของ QGIS

ขั้นตอนแรก ให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลระดับความสูง (DEM) จากเว็บไซด์  USGS Earth Explorer

ขั้นตอนที่สอง เพิ่มลักษณะการประมวลผลภาพไปยังผังแผนที่

ขั้นตอนที่สาม ในแถบเครื่องมือ DEM คุณสามารถเพิ่มภาพแนวตั้งที่เกินจริงให้กับ DEM ตรงแถบจุดชี้ ให้เพิ่มความสูงให้กับลักษณะแผนที่

 

ที่มาบทความ : บทความโดยเว็บไซต์ GISGeography บันทึก : เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สืบค้นจาก : http://gisgeography.com/open-source-qgis-review-guide/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN