การแสดงเวลาในแผนที่เรื่อง ตอนที่ 2

เวลากับ Smart Mapping

มีหลายวิธีในการออกแบบเลเยอร์เพื่อแสดงถึงเวลาโดยการเร็นเดอร์ หรือการสร้างกราฟฟิกส์ด้วย Smart Mapping คุณสามารถใช้ Smart Mapping ที่อ้างอิงถึงเวลา เช่น Timeline และอายุที่ต่อเนื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีคุณลักษณะของเวลาเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ เช่น ดังรูปด้านล่าง

  • ตึกใดเป็นตึกเก่า และตึกใดเป็นตึกใหม่
  • ตึกใดที่มีมาก่อน หรือหลังจากวันสำคัญนั้น ๆ

การใช้ Smart Mapping ช่วยให้คุณสามารถรวมลักษณะของเวลาเข้ากับตัวเลข หมวดหมู่ หรือการใช้สี ขนาด หรือการสร้างกราฟฟิกส์ด้วยชนิด และขนาดในการแสดงลักษณะจำเพาะของเวลา เร็นเดอร์เหล่านี้ทำให้คุณสามารถแสดงถึงเวลา และตัวแปรอื่น ๆ พร้อมกัน เลเยอร์หนึ่งต้องมีการจัดรูปแบบด้วยวัน และเวลาที่จะใช้กับเร็นเดอร์เหล่านี้

แผนที่เรื่องเพิ่มเติม:

เคล็ดลับมือโปร* หากความสามารถในการโต้ตอบด้วยแผนที่ไม่ได้สำคัญต่อเรื่องราวของคุณ (และถ้าหากข้อมูลของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร) คุณสามารถเตรียมแผนที่ของคุณ (ได้ทั้งในหน้า Desktop หรือออนไลน์) สร้างภาพหน้าจอหรือแปลงไฟล์เป็นรูปภาพ และเพิ่มรูปภาพนั้นเข้าไปยังเรื่องราวของคุณ ภาพเหล่านี้จะใช้งานได้ดีกว่าแผนที่แบบถ่ายทอดสดเสมอและยังเป็นวิธ๊ที่ดีที่สุดในการนำแผนที่และเรื่องราวให้มีส่วนร่วมกัน การใช้ภาพแผนที่แบบคงที่และแผนที่เว็บแบบไดนามิกนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละแผนที่เรื่องราวของคุณ

 

ผลการวิเคราะห์เชิงเวลา

คุณสามารถจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS) ของคุณและใช้เครื่องมือในการวิเคราะเชิงพื้นที่และเวลาขั้นสูงของ ArcGIS เพื่อสร้าง space-time cluster, space-time cube หรือการพัฒนา hot spot นี่คือเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เชิงเวลาอย่างลึกซึ้ง

นี่เป็นเวลาที่ดีที่คุณสามารถนำแผนภูมิหรือกราฟลงในเรื่องราวของคุณเพื่อนำเสนอว่าบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร แผนภูมิสามารถสร้างขึ้นในหน้า desktop ที่คุณชื่นชอบ เช่น ArcGis Pro (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม ArcGis Pro) หรือ Excel และคุณสามารถเพิ่มเรื่องราวของคุณไว้ในรูปแบบรูปภาพหน้าจอได้ หรือคุณสามารถสร้างและฝั่งแผนภูมิไดนามิกโดยใช้เครื่องมือทางเว็บ หรือนักออกแบบแผนภูมิ APIs ด้านล่างเป็นกราฟที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่ง

เลเยอร์ที่จัดเก็บข้อมูลหลายช่วงเวลา (Time-enabled layers)

ข้อมูลเชิงเวลาอาจได้รับการจัดทำในรูปแบบของ Time-enabled layer ทั้งตัวโปรแกรม ArcGIS หรือ ArcGIS Online จากแหล่งที่มาของไฟล์เช่น CSV

Time-enabled layers ประกอบไปด้วยลักษณะของ time-stamp ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมีลักษณะพิเศษในArcGIS การเพิ่มTime-enabled layer ลงไปในแผนที่จะแสดงแถบเลื่อนเวลาโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ นอกจากนี้ Time-enabled layer ยังสามารถถูกกรองเพื่อแสดงวันที่เฉพาะเจาะจง หรือช่วงของวันที่ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์การในหลายช่วงเวลาของ National Weather Service เป็นรูปแบบของ Time-enabled layer ที่สามารถหาดูได้ใน Esri’s Living Atlas

เคล็ดลับมือโปร* จำเป็นที่จะต้องรวบรวมและสรุปย่อข้อมูลโดยเวลาหรือเปล่า? ลองอ่านข้อมูลขั้นตอนการทำงานชั้นสูงนี้ดู

หากคุณกำลังใช้เลเยอร์ของคนอื่นในแผนที่เรื่องของคุณ คุณจะจำเป็นต้องใช้เลเยอร์นั้นในรูปแบบใดตามที่ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามหากคุณเริ่มต้นด้วยข้อมูลของคุณเอง คุณจะสามารถเลือกวิธีการสร้างเลเยอร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณได้ดีที่สุด

เคล็ดลับมือโปร* โดยปกติแล้วการเผยแพร่เลเยอร์ที่เปิดใช้งานได้ครั้งเดียวจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากที่สุดแก่คุณ เมื่อคุณสามารถทำงานด้วยข้อมูลแบบโต้ตอบโดยใช้แถบเลื่อนเวลาหรือสร้างสำเนาของมันและใช้ตัวกรองเพื่อแสดงภาพบางช่วงเวลาที่แตกต่าง อย่างไรก็ตามการสืบค้นข้อมูลที่ใหญ่นั้นอาจมีความล่าช้าได้ ดังนั้นพิจารณาการเผยแพร่แต่ละครั้งอาจมีปัญหาได้

แผนที่เวลาแบบตอบโต้ (Interactive time map) สามารถนำมาเป็นเรื่องบันเทิง หรือให้ข้อมูลได้ แต่อย่าลืมว่าเมื่อคุณใส่แผนที่หนึ่งลงในเรื่องราวของคุณที่คุณทิ้งไว้ให้ผู้อ่านเพื่อใช้ในทางที่คุณจินตนาการไว้ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดี และคุณไม่สามารถเชื่อถือผู้อ่านทุกคนที่จะรู้สึกสะดวกสบายหรือประสบความสำเร็จโดยการใช้แถบเลื่อนเวลา บ่อยครั้งที่เทคนิคที่ดีคือการสร้างแผนที่ภาพรวมที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลของคุณอย่างชัดเจน และนำเสนอสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างรอบคอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวของคุณ ในเรื่องราวของคุณ คุณสามารถให้แผนที่แบบตอบโต้เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถค้นคว้าต่อได้

เคล็ดลับมือโปร* โปรแกรม ArcGIS Pro มีเครื่องมือภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยให้คุณสร้างแผนที่แบบเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาได้ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ นี้ สามารถแปลงเป็นวิดีโอ และอัพโหลดขึ้นไปยัง YouTube หรือ Vimeo และสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนที่เรื่องราวได้อย่างง่ายดาย วิดีโอภาพเคลื่อนไหวนี้สามารถทำงานได้ดีกว่าแผนที่เวลาแบบอินเทอร์แอกทีฟ เนื่องจากแค่กดเลือกปุ่ม “play” เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้ คุณยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIFs ด้วยแอพพลิเคชั่นจับภาพหน้าจอ เช่น Camtasia อีกทั้งอัพโหลดภาพเคลื่อนไหว GIFs เหล่านี้ไปยังแผนที่เรื่องราวของคุณโดยตรงอีกด้วย

 

ที่มาบทความ : บทความโดย Owen Evans , ARCGIS Blog บันทึก : เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สืบค้นจาก : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/05/05/showing-time-in-story-maps/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN