การแสดงเวลาในแผนที่เรื่อง ตอนที่ 3

การใช้เลเยอร์เชิงเวลาในแผนที่เรื่อง
หลังจากคุณสร้างเลเยอร์ตามที่คุณต้องการแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มเลเยอร์เหล่านั้นลงในเรื่องราวของคุณได้ ด้านล่างจะเป็นบางวิธีการที่คุณสามารถนำเสนอเลเยอร์เหล่านั้นที่มีภาพรวมของเวลา หรือช่วงเวลาในแผนที่เรื่องที่แตกต่างกัน
– เปรียบเทียบภาพรวมของเวลาที่แตกต่างกันสองภาพในแผนที่เรื่องของ Swipe หรือ Spyglass ตัวอย่างเช่น ภาพในช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดแผ่นดินไหวในกาฐมาณฑุ
– แสดงภาพรวมของหลากหลายเวลาในหลายส่วนของบทความ ตัวอย่างเช่น ไวรัส Zika ในปี 2543 ถึง 2559
– แสดงภาพรวมของหลากหลายเวลาในหลายแท็บของซีรี่ส์ ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้งของแคนาดา, แผ่นดินไหวในออสเตรเลีย
– โดยผู้อ่านสามารถคลิกเพื่อแสดงถึงความแตกต่างของเลเยอร์ของเวลาโดยใช้การดำเนินเรื่องราวในหนึ่งส่วนของบันทึกประจำวัน
– ภาพรวมของเวลาในมุมมองที่ลึกซึ้งในเรื่องราวแผนที่ Cascade ตัวอย่างเช่น How To Cascade: Map Legends

เคล็ดลับมือโปร* คุณสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเลเยอร์ที่ต้องการเข้าไปในเรื่องราวของคุณลงในแผนที่อื่นได้ แต่สำหรับเหตุผลด้านสมรรถนะและการจัดการองค์การมักเป็นเห็ตุผลที่ดีที่สุดในการเพิ่มจำนวนเลเยอร์ลงในแผนที่เดียวกันและใช้ความสามารถของอุปกรณ์สร้างแผนที่เรื่องเพื่อสลับการเปิดเผยเลเยอร์ตามต้องการในแต่ละสถานที่ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การใช้แอพพลิเคชั่น Time Aware
แอพพลิเคชั่น Time Aware เป็นแอพที่ยอดเยี่ยมในการแสดง time-enabled layer ในแผนที่เรื่อง รวมถึงเป็นแอพที่มีพลังมากที่สุดในการแสดงถึงเวลาในแผนที่เรื่อง และให้การโต้ตอบมากที่สุดสำหรับผู้อ่านของคุณ มีตัวกำหนดค่ามากมายเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณืสำหรับเรื่องราวของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีแผนที่ที่แสดงถึงหลายช่วงเวลาที่เปิดใช้งานได้อัตโนมัติ ตั้งค่าความเร็วของภาพเคลื่อนไหว และควบคุมจำนวนขั้นตอนเวลาของแถวเลื่อนเวลา และช่วงเวลาระหว่างเลเยอร์
แอพพลิเคชั่น Time Aware ใช้งานได้ดีเมื่อเพิ่มลงในส่วนหลักของบันทึกประจำวันหรือซีรีย์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแอพนี้เข้าในส่วนที่ลึกซึ้งของแผนที่ Cascade แต่ขอแนะนำให้คุณตั้งค่าโหมดการโต้ต้อบให้เป็นปุ่มที่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์เหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านของคุณบังเอิญนำทางแผนที่ด้วยลูกกลิ้งเม้าส์
รูปด้านล่างคือแผนที่เรื่องเกี่ยวกับโรคจมูกขาวซึ่งเป็นโรคที่อันตรายต่อค้างค้าวโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Time Aware


บล็อกนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Time Aware ในแผนที่เรื่องทีละขั้นตอน และสำหรับความรู้เพิ่มเติมในการใช้งานแอพพลิเคชั่น Time Aware นี้ด้วย

การสร้างแบบกำหนดเอง
หากคุณเป็น Developer หรือรู้จัก Developer สักคนที่คุณสามารถทำงานด้วยได้ คุณจะสามารถออกแบบแผนที่เรื่องที่คุณกำหนดช่วงเวลาเอง การพัฒนาแอพที่สามารถให้คุณกำหนดรูปแบบเองเป็นการแก้ปัญหาที่ดีหากคุณมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการแสดงถึงเหตุการณ์ผ่านช่วงเวลาหนึ่ง หรือให้ผู้อ่านของคุณสามารถหา และค้นคว้าชุดข้อมูลเชิงเวลาที่น่าสนใจซึ่งไม่ได้เป็นไปตามตัวเลือกใด ๆ ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
มีบางเรื่องราวที่กำหนดเองได้อย่างยอดเยี่ยมที่แสดงเวลาในคลังแผนที่เรื่องราวของพวกเรา โดยใช้ ArcGIS API สำหรับ JavaScript หรือ Esri Leaflet ตัวอย่างส่วนหนึ่งดังรูปด้านล่าง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานเลเยอร์เวลาเหล่านี้:

  1. ArcGIS Blog: Using the Time Aware App Template
  2. ArcGIS Blog: How to Make a Time Aware Story Map
  3. ArcGIS Online Help: Configure Time
  4. ArcGIS Desktop Help: What is temporal data?
  5. ArcGIS Desktop Help: Serving time-aware layers

 

ที่มาบทความ : บทความโดย Owen Evans , ARCGIS Blog บันทึก : เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สืบค้นจาก : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/05/05/showing-time-in-story-maps/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN