การแสดงเวลาในแผนที่เรื่อง ตอนที่ 1

เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ปรากฏในหลายเรื่องราว ตัวอย่างเช่น แผนที่เรื่องที่น่าสนใจบางแผนที่มีการรวบรวมการแสดงเวลาในการติดตามการแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัสซิกา (Zika) หรือโรคจมูกขาวซึ่งส่งผลกระทบกับค้างคาว การค้นหารูปแบบว่าเมื่อไร และที่ไหนที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน หรือประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณต้องการแสดงเวลาในแผนที่เรื่อง อันดับแรกที่คุณต้องทำคือ สร้างหรือค้นหาเลเยอร์ที่แสดงข้อมูลชั่วคราว และเพิ่มลงในแผนที่เว็บ มีหลายวิธีที่ข้อมูลชั่วคราวสามารถเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ และวิธีการที่ข้อมูลถูกเผยแพร่ และนำเสนอหรืออย่างน้อยคือ การมีอิทธิพลต่อวิธีการที่คุณแสดงไว้ในแผนที่เรื่อง บทความนี้แสดงให้เห็นถึงบางวิธีที่เวลาสามารถแสดงลงในแผนที่ และวิธีการที่คุณปะติดปะต่อมิติเวลาลงในแผนที่เรื่องของคุณ


เวลาในรูปแบบเลเยอร์

เลเยอร์เดี่ยวมักแสดงภาพรวมของข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Living Atlas ของบริษัท Esri ได้รวบรวมความหนาแน่นของประชากรในสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2557 2558 และ2559 (เช่นเดียวกับปีอื่น ๆ ) เลเยอร์เหล่านี้ไม่มีการเก็บวันที่และเวลาในรูปแบบ timestamp ซึ่งผันแปรไปตามเวลา แต่แต่ละชั้นเป็นภาพรวมที่แสดงถึงการวัดค่า ณ เวลาต่าง ๆ โดยเฉพาะแต่ละชั้นจะแสดงถึงการบันทึกจำนวนประชากรเป็นเวลาหนึ่งปี ดังนั้นจึงสามารถนำแต่ละชั้นมาใช้ร่วมกันเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของประชากร หรือเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสองปี หรือมากกว่านั้น

เลเยอร์รูปภาพจะจับภาพรวมของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้ทันทีทันใด ตัวอย่างเช่น ภาพที่สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงขอบเขตความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมหรือการกำจัดวัชพืชที่อยู่รอบ ๆ เขตเมืองในช่วงหลายสิบปี

เลเยอร์เดี่ยวยังสามารถสะท้อนถึงเวลาโดยการแสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังเช่นรูปภาพด้านล่างที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในประเทศฝรั่งเศสระหว่างปี 2549 และ2553

ในแต่ละกรณีข้างต้น รูปแบบต่าง ๆ บนแผนที่จะไม่แปรผันตามเวลา แต่เป็นการแสดงถึงสถานะหรือการวัดค่าใด ๆ ของปรากฏการณ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เคล็ดลับมือโปร* สำหรับเลเยอร์ที่มีคุณลักษณะตรงกันกับเวลาที่แตกต่าง รวมถึงแผนภูมิในเลเยอร์ pop-up นั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงเวลา เห็นได้จากตัวอย่างด้านบน pop-ups แสดงถแถบแผนภูมิด้วยข้อมูลในระยะเวลา 3 ปี

คุณลักษณะของเวลา

หากเลเยอร์มีคุณลักษณะของเวลา (นั่นคือ ลักษณะในรูปแบบของวันที่หรือเวลา เช่น วันที่สร้าง หรือช่วงเวลาของวัน) ซึ่งหมายความว่า ลักษณะอื่น ๆ จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ในกรณีนี้การแสดงผลของเลเยอร์ปัจจุบันจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจไม่แสดงถึงรูปแบบที่น่าสนใจที่คุณต้องการนำมาใช้ในเรื่องราวของคุณ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าเรื่องราว คุณอาจต้องการปรับแต่งการแสดงผลเพื่อแสดงถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่ต้องการ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถกรองหรือจัดรูปแบบเลเยอร์ได้ตามเวลา หรือแม้กระทั่งการเผยแพร่เป็นเลเยอร์ที่เปิดใช้งานตามเวลาซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะพิเศษได้

การกรองข้อมูลด้วยเวลา

เลเยอร์ที่มีลักษณะของเวลาสามารถเปลี่ยนเป็นชั้นของภาพรวมได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ตัวกรอง หากคุณต้องการมากกว่าหนึ่งภาพรวมหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คุณเพียงแค่สร้างสำเนาของชั้น และใช้ตัวกรองวันที่ที่ต่างกันกับแต่ละสำเนา การเลือกลักษณะเฉพาะของวัน และเวลาในตัวกรองจะแสดงถึงตัวดำเนินการเฉพาะสำหรับวันนั้น ๆ เช่น ในวันที่ ก่อนวันที่ และระหว่างวันที่ซึ่งทำให้คุณสามารถระบุภาพรวมหรือช่วงเวลาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองตามวันเวลาสามารถเข้าชมได้ที่วิธีการใช้ตัวกรอง

 

ที่มาบทความ : บทความโดย Owen Evans , ARCGIS Blog บันทึก : เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สืบค้นจาก : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/05/05/showing-time-in-story-maps/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN