เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษาในแต่ละสถาณการณ์ ตอนที่ 2

การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเชิงพื้นที่

Bottles เมื่อพวกเรามองรอบ ๆ ตัวเรา จะเห็นการแบ่งกลุ่ม เช่น การระบาดของโรคบริเวณรอบแหล่งน้ำที่สกปรกซึ่งส่งผลต่อการกระจายความช่วยเหลือ การจับกลุ่มของขวดแก้วในพื้นที่ และเวลาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และที่ไหนมีอาชญากรรมและจุดเกิดอุบัติเหตุการจราจรส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ การวิเคราะห์กลุ่มและการแบ่งกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมใหญ่ที่หลากหลาย รวมทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดเขต การวางแผนเมืองและภูมิภาค ประกันภัย การค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร การสื่อสารโทรคมนาคม แหล่งน้ำ การป้องกัน การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและมนุษย์ การขนส่ง และความปลอดภัยสาธารณะ กรณีศึกษาตามด้านล่างนี้ สำรวจพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนและเย็นที่สำคัญและมีนัยสำคัญทางสถิติในพื้นที่และเวลา หรือการจัดอันดับพื้นที่ตามความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
การวิเคราะห์อุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่และเวลา – การวิเคราะห์ตามเวลาและตามพื้นที่ของข้อมูลการชนใน Brevard County รัฐฟลอริดา โดยอิงเครื่องข่ายถนนและหลักการบัญชีสำหรับความหลากหลายของรูปแบบการสื่อสาร
การวิเคราะห์อาชญากรรมรุนแรง – การวิเคราะห์ตามเวลาและพื้นที่ของอาชญากรรมรุนแรงในชิคาโก ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบเกี่ยวกับสุราและการว่างงาน
ค้นหาชุมชนเกษียณรุ่นใหม่ – ใช้แบบจำลองอุปสงค์กับอุปทานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพื่อจำกัดพื้นที่สำหรับชุมชนใหม่

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
รายได้เฉลี่ยเป็นตัวทำนายในการซื้อโทรทัศน์สุดหรูหรือไม่? อัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูช่วยอธิบายผลการทดสอบได้หรือไม่? เราอาจเชื่อว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาวะการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดจะนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุด แต่มันจะเป็นแบบนั้นทุกครั้งหรือไม่? ถ้าไม่ เหตุผลคืออะไร?
การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างและท่ามกลางข้อมูลที่หลากหลายนั้นมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกในการอธิบายและในที่สุดคือการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก วิธีเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่การใช้งานใดก็ได้ที่คุณต้องการ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ผลักดันให้ผลลัพธ์เชิงพื้นที่ไปในทิศทางที่ดี กรณีศึกษาเหล่านี้ตามด้านล่างนั้นใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย
การจำลองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ – สำรวจการแบ่งกลุ่มความหลากหลายของตัวแปรเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ในเอฟริกา และใช้การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มเพื่อแนะนำและตั้งเป้าโครงการพื้นฟูระดับประเทศ
• < rel=”nofollow”a href=”https://eath.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=20289bf8b2c0491ca8fae8578ab324ea”>การวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ของการให้ยืมออนไลน์ – ใช้การวิเคราะห์การถดถอย ค้นหาความแตกต่างที่น่าแปลกใจในความสัมพันธ์ที่คาดหวังไว้ระหว่างค่าเฉลี่ยของเงินกู้และค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย

สร้างพื้นผิว
ทางสถิติหรือทางกายภาพ สองมิติหรือสามมิติ พื้นผิวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ GIS หลายแบบ พื้นผิวเหล่านั้นเช่น แบบจำลองระดับความสูง แผนที่อุณหภูมิ หรือแผนที่ความหนาแน่นของความร้อนนั้น มักเป็นแบบจำลองพื้นผิวเรียงตามแนวตั้ง สร้างจากจุดหรือรูปทรงที่ใช้การแก้ไขดินหรือวิธีการทางธรณีวิทยา พื้นผิวถูกใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับจำนวนอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ป่าไม้ สภาพอากาศ การจัดการสภาพแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำเหมืองแร่ กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้เครื่องมือทางธรณีวิทยาในการสร้างพื้นผิว

Soil
การเลือกใช้แบบจำลอง Kriging ที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลการปนเปื้อนของดิน – เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลอง Kriging และวิธีเลือกข้อมูลมาใช้ให้ถูกต้องจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ Chernobyl
เย้! วันหยุดของ GIS – เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สามมิติหลังจากสร้างแบบจำลองระดับความสูงแบบดิจิตอล (DEM) จากรูปทรงลักษณะทั่วไปเพื่อเกาะของ O’ahu

การวิเคราะห์เครือข่าย
การกำหนดเส้นทางอาจเป็นการใช้เทคนิค GIS ที่นิยมใช้มากที่สุด โดยเหล่าผู้ใช้ non-GIS ในทุก ๆ วัน ผู้คนใช้แผนที่เพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดจากบ้านไปยังร้านค้า หรือจากโรงแรมไปยังพิพิธภัณฑ์ การวิเคราะห์เครือข่ายใช้ขั้นตอนต่อไปในการแก้ปัญหาการกำหนดเส้นทางหรือตำแหน่งพื้นที่ที่ซับซ้อนโดยใช้หลากหลายตัวแปร แต่อย่ากังวลไป พวกเราจะดำเนินการผ่านแผนการทำงานในที่ละขั้นตอน ดังนั้นคุณจะไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำ การใช้งานการวิเคราะห์เครือข่ายทั่วไปบางอย่าง ประกอบไปด้วย การกำหนดเส้นทางสำหรับจดหมาย และการกำหนดเส้นทางการจัดส่งไปยังคลังเก็บสินค้าหรือร้านค้า ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายดังนี้
การค้นหาสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด – พิจารณาว่าสถานีไหนที่ควรจะเลือกเป็นอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองสำหรับเรื่องฉุกเฉินของแต่ละโรงเรียน
พื้นที่ใดห่างจากสถานีดับเพลิงเพียงแค่ 4 นาที? – พิจารณาระยะทางระหว่างจุดที่คุณอยู่กับสถานีดับเพลิง ตามสภาพการจราจรที่แตกต่างกัน
พื้นที่สถานีไหนที่มีการป้องกันอัคคีภัยมากที่สุด? – ค้นหาวัสดุดี ๆ ในตัวเมืองเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงใหม่ พร้อมการป้องกันที่ครอบคลุม
สถานที่ไหนเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเป็นจุดแวะพักและเส้นทางสำหรับหนังสือเคลื่อนที่? – สร้างเส้นทางสำหรับหนังสือเคลื่อนที่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของแต่ละเมือง ไม่ใช่แค่ให้บริการเฉพาะจุด

ที่มาบทความ : บทความโดย Vicki Lynn Cove บันทึก : เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
สืบค้นจาก : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2017/09/18/spatial-analysis-techniques/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN