การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Educationสำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนต้นแบบที่จะนำโดรนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 11 โรงเรียน

 

 

 

 

 

(อยู่ในระหว่างพัฒนาเนื้อหา)

กําหนดการ

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
ณ ห้อง Main Conference ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 • 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.15 พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 09.15 –  10.00 แนะนำรายละเอียดกิจกรรม Aerospace Smart School และ การประยุกต์ใช้งาน UAV เพื่อประโยชน์ในงานด้านการศึกษา ใน รูปแบบ STEMโดย จักรพงษ์ ทะวะละ นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA
 • 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.15 – 12.00 ปฏิบัติการ: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม UAV ผ่านโปรแกรมอัจฉริยะ โดยทีมวิทยากร จาก Drone Academy Thailand
 • 12.00 – 13.00 พักรับประทานกลางวัน
 • 13.00 – 13.30 กฏข้อบังคับที่ควรรู้เกี่ยวกับ UAVโดย วีรวัฒน์ จันทวงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ GISTDA
 • 13.30 – 14.30 การทำแผนที่อย่างมืออาชีพ ด้วยภาพถ่ายจาก UAV โดยทีมวิทยากร จาก DevDroneMapper
 • 14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14.45 – 15.45 ปฏิบัติการ: การทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจาก UAV โดยทีมวิทยากร จาก DevDroneMapper
 • 15.45 – 16.30 สรุปกิจกรรม
  – การจัดตั้งชมรม AEROSPACE
  – การส่งโครงงานเข้าประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  – การสนับสนุนจาก GISTDA และ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง (ม.นเรศวร)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN