ไอเดียการใช้โดรนเพื่อการสอนคณิตศาสตร์

โดรนใครคิดว่ามีดีแค่ถ่ายภาพสวย วันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้โดรนเพื่อให้เรียนการสอนในชั้นเรียนกับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างจาก Thom Gibso อาจารย์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่เมืองออสติน (Austin) เมืองหลวงของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เขาได้เลือกใช้โดรนรุ่น DJI MAVIC PRO มาเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการสอนเรื่องของอัตราส่วนหน่วย (Unit rate)

Thom ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการควบคุมโดรนในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นโจทย์ให้เด็กๆได้ทดลองหาคำตอบในเรื่องของความเร็วต่อวินาทีของโดรนในการบินที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางให้เด็กๆแต่ละกลุ่มได้พูดคุยหาวิธีตรวจวัดความเร็วโดรน และวางแผนงานก่อนจะออกไปบินโดรนจริงด้านนอกห้องเรียน แถมยังใจดีแชร์โจทย์ที่เขาได้พัฒนาให้เป็นตัวอย่างกับพวกเรา โดยดูโจทย์ทั้งหมด ได้ที่นี่

ก่อนทำการบินเป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กๆต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมโดรนให้ปลอดภัยและตรงตามที่โจทย์ต้องการ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของแบตเตอรี่และจำนวนกลุ่มของนักเรียน อีกทั้งควาาปลอดภัยในการบินนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

วิธีและกระบวนการในการหาคำตอบเป็นหน้าที่ของเด็กๆที่ต้องช่วยกันวางแผนและมานำเสนอแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองให้ความคิดเห็น

สังเกตว่าเรื่องของการจิตนาการของเด็กๆนั้น ไม่ได้สำคัญเฉพาะวิชาศิลปะเท่านั้น หากแต่ว่าแม้กระทั่งวิชาคณิตศาสตร์การจินตนาการก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้โอกาสเด็กได้แสดงออกมาให้เต็มที่

จากนั้นก็ถึงเวลาที่ Thom พาเด็กๆออกสนามที่โล่งกว้าง เพื่อนำวิธีการต่างๆที่ได้วางแผนไว้มาทดลองตรวจวัดจริง โดยThom ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ควบคุมการบินโดรนด้วยตัวเองทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดี แต่ก่อนอื่นทุกคนต้องเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการควบคุมโดรนด้วยรีโมทเพื่อความปลอดภัยในการบิน

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตรวจวัดของการทดลองในครั้งนี้ก็คือรีโมทคอนโทรลที่ใช้ควบคุมโดรนนั่นเอง เพราะมีค่าความสูงและระยะห่างจากจุดเริ่มต้น เพื่อใช้เป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวแปรในการหาคำตอบความเร็ว

โดยปกติแล้วโดรนรุ่น DJI MAVIC PRO มีโหมด SPORT ที่ใช้ควบคุมโดรนให้มีความเร็วมากขึ้นกว่าปกติ (Regular mode)ซึ่ง Thom ก็นำมาเป็นอีกโจทย์หนึ่งให้เด็กได้ทดลองหาความเร็วต่อวินาที

กระบวนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จาการทดลองครั้งนี้ เพื่อสามารถนำค่าต่างๆที่เก็บได้จากการทดลองควบคุมบินมาใช้คำนวณหาค่าความเร็วได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

หลักจากการทดลองและเก็บข้อมูลบินที่สนาม เด็กๆได้กลับมารวมตัวกันที่ห้องอีกครั้งเพื่อนำข้อมูลที่เก็บมาได้มาคำนวณตามโจทย์แต่ละข้อที่ Thom ได้ตั้งไว้

นอกจากนั้น Thom ยังได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสนทนากับเด็กๆถึงวิธีการและกระบวนการที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ได้ดี และวิธีการไหนไม่ได้ผล เพื่อเป็นการสรุปการทดลอง

ในคลิปของ Thom ได้บอกไว้ว่าค่าความเร็วที่ได้จากการทดลองของเด็กๆในครั้งนี้ เมื่อนำไปเทียบกับคุณสมบัติความเร็วในเว็บไซต์ของ DJI ปรากฏวว่ามีค่าใกล้เคียงกัน

Using A Drone in Middle School Math By Thom Gibso

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN